Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Lectoraat Bètadidactiek

Rutger van de Sande

Fontys Hogescholen

Website lectoraat en
Website Onderwijsingenieurs

Rutger is deskundig op het terrein van veranderingen in het bètaonderwijs en wat de gevolgen daarvan zijn voor het leren van leerlingen. Hij onderzoekt hoe docenten omgaan met die veranderingen en hoe zij ondersteund kunnen worden bij het vormgeven en evalueren van aansprekend, relevant en effectief bètaonderwijs.

Welke bedrijven en instellingen zijn er verbonden aan het lectoraat?
Het lectoraat is binnen Fontys Hogescholen gekoppeld aan de Fontys Lerarenopleiding Tilburg (FLOT). FLOT heeft een groot netwerk van samenwerkingspartners in de regio. Het lectoraat werkt in het bijzonder samen met de Zeeuwse Academische Opleidingsschool (ZAOS) en het Technasiumnetwerk Zuid-West Nederland.

Wie zijn er actief binnen het lectoraat, en vanuit welke functie?

Lector: Rutger van de Sande
Opleiders bèta-lerarenopleidingen: Stefan Bosmans, Suzanne Calabretta-Jongen, Tom Goris, Wim Maagdenberg en Martijn van Schaik
Consultants: Martha Hoebens en Willem Maurits

Welke onderzoeken lopen er en zijn er gedaan?

Het lectoraat werkt vanuit vier speerpunten. Inhoudelijk gaat het om verrijking van ‘vakbeelden’. De drie andere speerpunten hebben te maken met de voorkeurswerkwijzen in het lectoraat:

  • Vanuit een praktijkonderzoekvariant die we ‘prototyping’ noemen: Het ontwikkelen van leerarrangementen die tonen hoe een bètadidactisch concept in de praktijk van de lerarenopleiding of van het voortgezet onderwijs gerealiseerd kan worden (‘proof of principle’)
  • Geïnspireerd door resultaten van wetenschappelijk onderzoek (‘evidence-informed’)
  • Binnen professionele leergemeenschappen van leraren en andere belanghebbenden

Voorbeelden van projecten zijn:

  • Professionele leergemeenschappen ‘Bètadidactiek’ Zeeland, i.s.m. ZAOS (2013-2017)
  • Projecten ‘Cursussen bedrijf in de klas’ (Platform Bèta Techniek; 2014-2015)
  • Projecten ‘Bedrijfsstages als onderdeel van de bèta-lerarenopleidingen’ (onderdeel van STEM Teacher Academy, Platform Bèta Techniek; 2014-2016)
  • Pilot ‘Tinkering in de lerarenopleidingen’ (FLOT; 2015)
  • Pilot ‘Aandacht voor nature of science in de lerarenopleiding biologie’ (FLOT; 2014-2015)
  • Pilot ‘Modelleren in de lerarenopleiding natuurkunde’ (FLOT; 2014-2015)

Welke publicaties zijn er uit het lectoraat voortgekomen?

Meer weten over dit lectoraat?
Ga naar www.betadidactiek.nl.

Dit overzicht is gemaakt in september 2015.

Meer weten over dit lectoraat?

ELWIeR en Ecent als één STEM