Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Vacature docent-ontwikkelaar natuurkunde bij U-Talent

Wij zijn op zoek naar een docent-ontwikkelaar natuurkunde voor 0,3 fte per 1 september 2020.

In U­-Talent werken de Universiteit Utrecht, de Hogeschool Utrecht en scholen uit de regio nauw samen aan kwalitatief goed bèta­ en techniekonderwijs voor havo en vwo. U-­Talent is gericht op het verdiepen en verrijken van het bètaonderwijs, talentontwikkeling in de bètavakken en het vergroten van de interesse van leerlingen in bèta en techniek. Er zijn activiteiten voor onderbouwleerlingen, bovenbouwleerlingen, bètadocenten, TOA’s en schoolleiders. Zo verdiepen leerlingen zich bijvoorbeeld in de werking van nieuwe medicijnen, en wisselen TOA’s good practices uit op een inspiratiedag. 

Functie-inhoud:

 • De hoofdmoot van de baan ligt in het voorbereiden en verzorgen van natuurkunde-onderwijs aan vwo-leerlingen in het kader van het U-Talent programma. Dit betreft vooral verdiepende en verrijkende modules voor 5-6 vwo in de U-Talent Academy. Daarnaast gaat het om modules voor leerlingen uit 3 vwo en 4 vwo en om masterclasses voor leerlingen in 5-6 vwo.  
 • Het ontwikkelen van U-Talent onderwijs in afstemming met onderzoeksgroepen en met andere U-Talent docenten en ontwikkelaars; het ontwikkelen van nieuw materiaal en het aanpassen van bestaand materiaal, o.a. naar aanleiding van evaluaties; het eventueel aanpassen van bestaand lesmateriaal door het toepassen van diverse didactische werkvormen binnen het Teaching & Learning Lab in afstemming met de onderzoekers van het Freudenthal Instituut. Het inpassen en verbeteren van (peer)feedbackinstrumenten in de bestaande modules. 
 • Het bijhouden van beoordelingen van leerlingen voor uw modules en zorg dragen dat gemiste onderdelen op tijd worden ingehaald en beoordeeld. 
 • Het uitvoeren van andere docent-activiteiten binnen de U-Talent Academy, waaronder het geven van het U-Talentuur en medevormgeven van de inhoud ervan, het optreden als begeleider voor de thesis (profielwerkstuk); het begeleiden van leerlingen tijdens een excursie; het begeleiden van leerlingen als tutor; het participeren in sociale activiteiten zoals de introductiedagen van de U-Talent Academy. 
 • Het voorbereiden van en bijdragen aan activiteiten in het U-Talent docentenprogramma, o.a. de jaarlijkse docentenconferentie.

Functie-eisen:

 • U beschikt over een eerstegraads lesbevoegdheid natuurkunde en heeft bij voorkeur doceerervaring in bovenbouw vwo.  
 • U beleeft veel plezier aan het geven van onderwijs en aan het werken met voor bèta getalenteerde en gemotiveerde leerlingen. 
 • U hebt interesse in of ervaring met nieuwe onderwijsvormen (zoals blended learninggamificationinquiry based learning, (peer)feedback etc.) en u hebt ervaring met het ontwikkelen van vernieuwend bèta-onderwijs. 
 • U staat open voor interdisciplinair samenwerken met andere (bèta)collega’s.  
 • werkt graag samen met anderen.  
 • U heeft ervaring met academisch onderzoek of interesse daarin; een promotie strekt tot aanbeveling. 
 • U bent beschikbaar vanaf 1 september 2020, liefst met een inwerkperiode voor de zomerAanwezigheid op dinsdagen is vereist. Verder is aanwezigheid op maandag(middag) af en toe vereist in verband met overleggen, docentenvergaderingen, introductie, excursie (ongeveer 6-8 keer per jaar).
 • Indien u naast deze functie lesgeeft op een school is het noodzakelijk dat uw schoolleiding uw ambities ondersteunt. 

Aanstelling:

 • Bij voorkeur detachering vanuit uw eigen school. 
 • Een tijdelijke aanstelling bij de UU (1 jaar met uitzicht op verlenging) is bespreekbaar.

Meer informatie bij dr. ir. Anita Kokelaar, teamleider U-Talent Academy en curriculumcoördinator U-Talent:  J.J.Kokelaar@uu.nl  

Sollicitaties inclusief CV  kunnen ook naar dit mailadres worden gestuurd tot en met maandag 25 mei. 

In verband met de coronamaatregelen zullen de sollicitatiegesprekken via videomeeting plaatsvindeop 29 mei en 2 juni. 

ELWIeR en Ecent als één STEM