Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Vakkenstructuur wiskunde

SLO, als nationaal expertisecentrum voor leerplanontwikkeling, en de Nederlandse Vereniging voor Wiskundeleraren zetten onder vervolgopleidingen in het hoger onderwijs een enquête uit over de vakkenstructuur van het vak wiskunde in de bovenbouw van havo/vwo. Werkt u mee aan deze enquête?
In opdracht van het ministerie van OCW verkennen we of er varianten van de huidige vakkenstructuur wenselijk of mogelijk zijn van het vak wiskunde in de bovenbouw van havo/vwo. We stellen u graag een aantal vragen over door eerder onderzoek uitgewezen knelpunten. Het invullen van de enquête kost ongeveer 5-15 minuten.

Hoe komen we tot deze verkenning?

In 2015 zijn via nieuwe examenprogramma’s de inhouden van de verschillende wiskundevakken in de bovenbouw van havo en vwo vernieuwd. Bij die vernieuwing is de vakkenstructuur ongemoeid gelaten. Het onderwijsveld stelt nu de vraag of het mogelijk is om ook in de vakkenstructuur wijzigingen aan te brengen. Zie bijvoorbeeld de publicatie Wiskunde in het voortgezet onderwijs (NVvW)
De verkenning moet leiden tot verschillende typeringen voor de vakkenstructuur.

Bij voorbaat onze dank voor uw medewerking.

ELWIeR en Ecent als één STEM