Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Onderwijs vanuit perspectieven: ontwikkelen van een brede blik op de wereld en jezelf

Online college van prof.dr.ir. Fred Janssen, hoogleraar didactiek bij de Universiteit Leiden,

een van de auteurs van
dit vakdidactisch drieluik.

Centraal in dit college

‘Wat vind jij het belangrijkste om je leerlingen bij te brengen?’

‘Waar besteed je het meeste aandacht aan in jouw lessen?’

Voor de meeste docenten twee vragen met uiteenlopende antwoorden. We leiden onze leerlingen niet alleen op met een kwalificerend doel maar ook om ze klaar te stomen voor ‘de echte wereld’ en haar uitdagingen. Maar hoe kan je deze twee doelen samenbrengen in je lessen? In dit college presenteert Fred Janssen zijn perspectiefbenadering waarin complexe mondiale vraagstukken worden uitgewerkt in perspectieven: brillen waarmee je de wereld kan bekijken. Bij ieder schoolvak zetten leerlingen een bepaalde bril op waarmee ze naar de wereld kijken. Brillen zorgen voor verwondering, interesse en samenhang en bieden zowel diepgang als verbreding van het onderwijs. Het leert kinderen en jongeren een onderwerp of thema te benaderen zoals wetenschappers dat doen: vanuit het stellen van de (juiste) vragen. In dit college ga je ook concreet aan de slag met collega’s om een start te maken met een lesontwerp rondom een globaal vraagstuk (een van de 17 SDG’s).

Locatie
Live opname vanuit het Museon, middenin de tentoonstelling ‘One Planet’: de reisexpositie van de SDG’s.

Doelgroep
Alle leraren die lesgeven op het vo en bovenbouw po zijn welkom!

Meer informatie

Direct aanmelden

ELWIeR en Ecent als één STEM