Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Wiskunde 12-16

Het team W1216 werkte in de periode 1987-1992 aan voorstellen voor een nieuw leerplan en een nieuw examenprogramma wiskunde, met vier leerstofgebieden:

  • algebra
  • meetkunde
  • rekenen
  • informatie en modellen

Lesmaterialen

Verwijzingen

  • (1992). Achtergronden van het nieuwe leerplan. Wiskunde 12-16: band 1 (PDF). Utrecht, Enschede: Freudenthal instituut, Stichting leerplanontwikkeling (SLO).
  • (1992). Achtergronden van het nieuwe leerplan. Wiskunde 12-16: band 2 (PDF). Utrecht, Enschede: Freudenthal Instituut, Stichting leerplanontwikkeling (SLO).
  • Meeder, M. and Schoemaker, G. (1990). Nieuw wiskundeonderwijs voor 12-16 (PDF) Nieuwe Wiskrant. Tijdschrift voor Nederlands Wiskundeonderwijs, 10(1), 5. .
  • Team W1216 (o.a. G. Schoemaker, M. Meeder and M. Wijers.) (1992). Trajectenboek wiskunde 12-16 (PDF). Utrecht: Freudenthal Instituut/SLO.

ELWIeR en Ecent als één STEM