Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Raamwerk docent basisvaardigheden

Raamwerk docent basisvaardigheden, 2016

Den Hollander, I., De Hoo, M., Halewijn, E., Wildeboer, M., Jonker, V. and Wijers, M.

(PDF) (pp. 34).

Den Bosch/Amsterdam: Cinop, ITTA, UU.

zie ook
Raamwerk scholing/nascholing docent rekenen/gecijferdheid vo/mbo (2023).

Het Raamwerk docent basisvaardigheden kan benut worden bij het opstellen van een curriculum voor opleiding en nascholing van docenten die in de volwasseneneducatie (ve) basisvaardigheden geven.

Opleidingen en nascholingen die gebaseerd zijn op dit Raamwerk, geven gemeenten houvast bij de inkoop van volwasseneneducatie van goede kwaliteit. Eveneens biedt het aanbieders van volwasseneneducatie houvast bij de werving en selectie van docenten.


Raamwerk docent basisvaardigheden in schema.

Situatie 2016

Eind 2016 bestaat er geen opleiding of nascholing tot docent basisvaardigheden. Er zijn wel competentieprofielen voor docenten in de volwasseneneducatie, die betrekking hebben op onderdelen van de basisvaardigheden (NT2, NT1, rekenen, digitale vaardigheden). Deze competentieprofielen zijn echter niet op elkaar afgestemd, terwijl een docent basisvaardigheden in de praktijk met leerders te maken heeft die vaak leervragen hebben op meerdere onderdelen van basisvaardigheden. Het Raamwerk voorziet daarom in een samenhangende presentatie van de benodigde competenties.

Situatie 2019

De Modules Basisvaardigheden die in opdracht van het toenmalige Steunpunt basisvaardigheden werden geschreven (2017-2019) zijn een uitwerking van het Raamwerk Docent Basisvaardigheden. In de modules zijn de bouwstenen (uit het raamwerk) uitgewerkt tot praktische richtlijnen voor het inrichten van modules die samen een compleet aanbod voor docenten basisvaardigheden vormen (rekenen, NT1 en digitale vaardigheden).

Er ontstaat mondjesmaat aanbod op basis van raamwerk/modules (voornamelijk ITTA).

Situatie 2023

In het kader van het groeifonds LLO Collectief Laagopgeleiden en Laaggeletterden (2022) wordt nagedacht hoe docenten/professionals mbo en volwasseneneducatie (meer) betrokken kunnen worden bij het ‘in de kracht zetten’ (empowerment) van (jong)volwassenen die achterstanden hebben opgelopen w.b. geletterdheid/gecijferdheid/digivaardigheid.

Om acties op basis van dit groeifonds LLO goed te richten is het raadzaam twee raamwerken goed tegen elkaar aan te leggen, als het gaat om rekenen/gecijferdheid:

Verwijzingen

ELWIeR en Ecent als één STEM