Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Raamwerk docent basisvaardigheden

Raamwerk docent basisvaardigheden, 2016

Den Hollander, I., De Hoo, M., Halewijn, E., Wildeboer, M., Jonker, V. and Wijers, M.

(PDF) (pp. 34).

Den Bosch/Amsterdam: Cinop, ITTA, UU.

Het Raamwerk docent basisvaardigheden kan benut worden bij het opstellen van een curriculum voor opleiding en nascholing van docenten die in de volwasseneneducatie (ve) basisvaardigheden geven.

Opleidingen en nascholingen die gebaseerd zijn op dit Raamwerk, geven gemeenten houvast bij de inkoop van volwasseneneducatie van goede kwaliteit. Eveneens biedt het aanbieders van volwasseneneducatie houvast bij de werving en selectie van docenten.

Eind 2016 bestaat er geen opleiding of nascholing tot docent basisvaardigheden. Er zijn wel competentieprofielen voor docenten in de volwasseneneducatie, die betrekking hebben op onderdelen van de basisvaardigheden (NT2, NT1, rekenen, digitale vaardigheden). Deze competentieprofielen zijn echter niet op elkaar afgestemd, terwijl een docent basisvaardigheden in de praktijk met leerders te maken heeft die vaak leervragen hebben op meerdere onderdelen van basisvaardigheden. Het Raamwerk voorziet daarom in een samenhangende presentatie van de benodigde competenties.

Verwijzingen

ELWIeR en Ecent als één STEM