Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Eye on Variety: The teacher’s work in developing mathematical whole-class discussions – Proefschrift Chris Kooloos

Chris Kooloos, Radboud Universiteit

Proefschrift 2022 – Eye on Variety: The teacher’s work in developing mathematical whole-class discussions (Pdf).

Hoe krijg ik mijn leerlingen weer ‘aan’? Webinar 23 juni 2022

Abstract

Als een groep leerlingen een wiskundig vraagstuk krijgt, zonder dat iemand ze vertelt hoe het opgelost moet worden, dan ontstaat er geheid variatie in oplossingsmethoden, want iedereen denkt anders en problemen kunnen altijd op verschillende manieren worden opgelost. In een klassengesprek kan de docent bouwen op die variatie door leerlingen hun denken te laten expliciteren en ze met elkaar in discussie te laten gaan. Dit is uitdagend en in de praktijk komen zulke klassengesprekken nog niet veel voor. In dit promotieonderzoek hebben we samengewerkt met docenten om klassengesprekken te ontwikkelen in hun wiskundelessen. Gebaseerd op onder andere video’s van klassengesprekken en audio van docenten-groeps-gesprekken en interviews hebben we vier studies gedaan naar verschillende aspecten van het werk van de docent in het ontwikkelen en houden van zulke klassengesprekken. Onze resultaten wijzen er onder andere op dat het veel expliciet wiskundig denken van de docent vraagt om goed naar het denken van de leerling te luisteren en daar productief op te reageren in het klassengesprek.

Biografie

Chris Kooloos (1987) behaalde zijn Master Mathematics aan de Radboud in 2013 en deed mee aan het Onderwijstraineeship. Een aantal jaar combineerde hij zijn werk als wiskundedocent aan het Joke Smit College in Amsterdam met promotieonderzoek naar klassengesprekken in de wiskundeles. Het promotieonderzoek was een samenwerking tussen de Radboud Universiteit (RDA en FNWI) en de universiteit van Bonn. Sinds 2021 werkt Chris als vakdidacticus wiskunde aan de Radboud universiteit (FNWI).

ELWIeR en Ecent als één STEM