Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Hoe krijg ik mijn leerlingen weer ‘aan’? Een ‘webinar-voor-morgen’

Chris Kooloos, Radboud Universiteit

Een ‘Webinar voor Morgen’ annex ‘MeetUp’ met een inleiding door Chris, en enkele interactieve (online) werkvormen.

23-6-2022, 19:30-21:00

Chris Kooloos is vakdidacticus wiskunde bij de Radboud Universiteit. Hij promoveerde in 2022. De titel van zijn proefschrift: Eye on Variety: The teacher’s work in developing mathematical whole-class discussions.

Juist dergelijke klas-gesprekken kunnen een belangrijke stimulans zijn om leerlingen rijker te laten nadenken over wiskunde. Lees meer over deze aanpak (Samenvatting van zijn proefschrift, 9 pagina’s).

Voorbeelden

Chris legt enkele voorbeelden voor, situaties in de klas. Daarbij gebruikt hij de metafoor van ‘steeds even de situatie stilzetten’ en dan de vraag stellen: wat denk je dat er gaat gebeuren (leerling-reacties, handeling van de docent).

Voorbeeld 1 – Bereken de hoek

Bij een van de hoeken staat een vraagteken. De vraag is: bereken die hoek. De docent vraagt een aantal leerlingen naar hun antwoord.

Een aantal leerlingen zegt 60graden, maar er is ook een leerling die zegt 90graden.

Hoe zou dat verder kunnen gaan?

6 minuten

Voorbeeld 2 – Wortelfunctie

Onderzoek de functie f(x) = wortel(x). Wat valt je op?

7 minuten

Bespreking, slot van het webinar


15 minuten

Samenvatting

Dit webinar komt tot stand op basis van concrete vragen via de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren. Bij het online lesgeven is geadviseerd om je als docent te richten op basiskennis en algebraïsche vaardigheden. Als gevolg van de pandemie hebben leerlingen achterstanden op het gebied van probleemoplossen, doorzetten en andere meta-cognitieve vaardigheden.

Kort gezegd: de leerlingen zetten niet door, zijn na 30 seconden uitgedacht en roepen dan ‘ik kan het niet’.

In dit webinar verkennen we of hier iets tegen te doen is. Kun je leerlingen enthousiasmeren in doorzettingsvermogen, in probleem oplossen en dus eigenlijk in echt puzzelen op wiskundeopgaven? Dus:

  • Leerlingen laten nadenken bij wiskunde
  • En ook rekening houdend met de (na)corona gevolgen

Als we dit nog iets zwaarder aanzetten vraagt dit wellicht om een soort paradigma shift. Het gaat immers om een verandering in de opvattingen van de leerlingen over wat er van hen wordt verwacht en waar zij zich voor inzetten. Maar ook om een verandering in opvattingen van de leraren, die, zo lijkt het, in tijden van corona hebben ingezet op basiskennis en algebraïsche vaardigheden.

Verder lezen

  • Chapin, S. H., O’Connor, M. C. and Anderson, N. C. (2009). Classroom discussions: Using math talk to help students learn, Grades K-6.
  • Smith, M. S. and Stein, M. K. (2011). 5 Practices for Orchestrating Productive Mathematics Discussions. Reston, VA: National Council of Teachers of Mathematics.
  • Smith, M., Steele, M. D. and Sherin, M. G. (2020). Successfully Orchestrating Mathematics Discussions in Your High School Classroom.
  • Kooloos, C. (2022). Eye on Variety: The teacher’s work in developing mathematical whole-class discussions. Nijmegen: Radboud Universiteit.
Dit webinar is tot stand gekomen als één van de Meet-up’s van de NVvW

Dergelijke ‘Webinars voor Morgen’ zijn een initiatief van Wiskunde voor Morgen, NVvW, NVORWO en ELWIeR: Gezamenlijke webinars vakdidactiek wiskunde/rekenen seizoen 2022-2023

ELWIeR en Ecent als één STEM