Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Gecijferdheid als basisvaardigheid

Website Gecijferdheid telt mee

Project voor de volwasseneneducatie, 1-5-2022 tot 31-12-2023

Bewustwording, materiaalontwikkeling, onderzoek, conferentie

Kern van het project

Gecijferdheid, geletterdheid en digitale vaardigheden zijn de essentiële basisvaardigheden in het kader van levenlang ontwikkelen. Tot op heden is de positie van gecijferdheid ondergesneeuwd in een veelheid aan activiteiten rond geletterdheid, waardoor relevante ontwikkelingskansen voor volwassenen blijven liggen. Deze aanvraag behelst de eerste noodzakelijke stappen van een inhaalslag om gecijferdheid tussen de oren te krijgen van alle stakeholders rond een integrale aanpak van het versterken van basisvaardigheden.

Bewustwording rond het belang van gecijferdheid dient plaats te vinden op alle lagen in het veld: docenten en vrijwilligers, dienstverlenende instanties, bedrijfsleven, lokale, regionale en landelijke beleidsmakers en politieke beslissers.

Bij dienstverlenende instanties en de daaraan verbonden uitvoerders is een verdere kadervorming en professionalisering op dit terrein noodzakelijk door middel van trainingen en masterclasses.

Goed voorbeeldmateriaal is een belangrijke factor voor de beeldvorming wat gecijferdheid is en waarom het belangrijk is voor het optimaal participeren van burgers.
Dit project adresseert deze zaken gebaseerd op en vergezeld van flankerend onderzoek, waarin ook een nulmeting van de stand van zaken rond rekenen/gecijferdheid zal zijn opgenomen.

Onderdelen

Het project bestaat uit:

  1. Jaarlijkse conferentie
  2. Het organiseren van een rondgang langs alle relevante partijen, zowel op politiek, beleidsvoerend als uitvoerend niveau om beelden en mogelijkheden te tonen voor de integratie van gecijferdheid als basisvaardigheid in de lopende en toekomstige activiteiten, denk aan: KB, ITTA, ST L&S, schuldhulpverleners, medisch praktijkondersteuners, financiële dienstverleners en hulpverleners, etc.
  3. Zichtbaarheid van gecijferdheid als basisvaardigheid in de (social) media. Denk aan: LinkedIn berichten, artikelen via Expertisepunt Basisvaardigheden, Stichting L&S, e.d.
  4. Scholing en nascholing van betrokken professionals
  5. Ontwikkelen van professionaliserings- en voorbeeldmateriaal
  6. Onderzoek

Verwijzingen

Partners

Met financiële ondersteuning van OCW.

ELWIeR en Ecent als één STEM