Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Team masterplan basisvaardigheden OCW

Initiatief van OCW (voorjaar 2022) om ‘het veld’ te horen over het masterplan.

Interesselijst (OCW) voor volgende gesprekken (hier kun je je naam doorgeven aan OCW).

Deze elwier-pagina hoort bij: elwier.nl/basisvaardigheden

Team Basisvaardigheden

OCW heeft een ‘team basisvaardigheden’ ingericht ivm de uitvoering van het Masterplan van de overheid. Britt van Teijlingen e.a. Er wordt informatie verzameld middels online sessies.

Basisvaardigheden en PO -> reacties gevraagd (padlets)

N.a.v. een online sessie in de week van 23-6-2022 zijn enkele ‘padlets’ (online discussie-fora) ingericht. Het is momenteel nog mogelijk om daar aanvullingen op te geven.

Deelsessie 1
Wat is er nodig om meer leerlingen het streefniveau rekenen te laten halen?
Hoe vergroten we kennis over effectieve leermiddelen bij leerkrachten?
Wat heb je als school nodig om hier morgen concreet mee aan de slag te gaan?

Deelsessie 2
Hoe vergroten we kennis over effectieve leermiddelen bij leerkrachten?
Wat heb je als school nodig om hier morgen concreet mee aan de slag te gaan?

Wat heb jij nodig om het rekenonderwijs op jouw school of de scholen waar jij voor werkt te verbeteren?
Wat hebben onderwijsprofessionals hiervoor nodig? Denk aan meer leer- en ontwikkelmaterialen, kennis over wat werkt of niet, meer tijd voor professionalisering etc.
Wat werkt er heel goed en moeten we vooral blijven doen of opschalen/intensiveren?
Wat heb je als school nodig om hier morgen concreet mee aan de slag te gaan?

Basisvaardigheden en VO -> reacties gevraagd (padlets)

N.a.v. een online sessie in de week van 23-6-2022 zijn enkele ‘padlets’ (online discussie-fora) ingericht. Het is momenteel nog mogelijk om daar aanvullingen op te geven.

Deelsessie 1
Hoe vergroten we kennis over effectieve leermiddelen bij docenten?

Deelsessie 2
Hoe kunnen we binnen andere vakken ook aandacht besteden aan rekenen?

Wat heb jij nodig om het rekenonderwijs op jouw school of de scholen waar jij voor werkt te verbeteren?
Wat hebben onderwijsprofessionals hiervoor nodig? Denk aan meer leer- en ontwikkelmaterialen, kennis over wat werkt of niet, meer tijd voor professionalisering etc.
Wat werkt er heel goed en moeten we vooral blijven doen of opschalen/intensiveren?

Het jonge kind

Naar aanleiding van de sessie wil ik jullie nog de mogelijkheid geven tot het einde van volgende week om aanvullingen te doen op de Padlet (online prikbord) die we tijdens de sessie hebben gebruikt. Wellicht heb je nog met collega’s of andere geïnteresseerden hierover gesproken. We horen jullie ideeën graag!

Zie hier de Padlet

Tekst OCW mei 2022

De Minister van Primair en Voortgezet Onderwijs Dennis Wiersma, met het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, werkt aan het masterplan basisvaardigheden. Voor de uitwerking van dit plan gaan wij graag in gesprek met mensen die in of voor het onderwijs werken over wat scholen en leraren nodig hebben om nóg beter onderwijs in de basisvaardigheden te geven.
Deze gesprekken voeren we in aantal thematische sessies, die online plaatsvinden. De input van deze sessies nemen we mee in de verdere planvorming, wat we vanzelfsprekend ook samen met het onderwijsveld doen.

We gaan graag in gesprek met jou als je:

  • in het onderwijs werkt (schoolleider, leraar, IB’er, pedagogisch medewerker etc.)
  • óf voor het onderwijs werkt (raden, bonden, wetenschappers, ondersteunende organisaties etc.)
  • duidelijke ideeën hebt vanuit de praktijk hoe we de basisvaardigheden van Nederlandse leerlingen kunnen versterken
  • zonder eigen (commercieel) belang in gesprek wilt gaan
  • ook na deze sessies, op een laagdrempelige manier, aangehaakt wil blijven bij de verdere uitwerking van het masterplan

Dossier basisvaardigheden ELWIeR

Deze elwier-pagina hoort bij: elwier.nl/basisvaardigheden

ELWIeR en Ecent als één STEM