Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Nationaal onderwijslab kunstmatige intelligentie

Het Nationaal Onderwijslab AI (NOLAI)

Een Groeifonds-project (2022-2027)

Penvoerder van NOLAI is de Radboud Universiteit (Inge Molenaar).

nationaalgroeifonds.nl

Samenvatting

Doel is het opbouwen van een breed nationaal ecosysteem van vraag en aanbod in het gebruik van ICT, waaronder ook AI, waarin verschillende soorten betrokkenen in co-creatie prototypes van toepassingen ontwikkelen. De inhoud waar dat ecosysteem aan werkt is nog niet gedefinieerd, het lijkt erop dat die vanuit vraagarticulatie door scholen zal worden aangegeven. Het accent ligt op het primair onderwijs.

Achtergrond

Voor toepassing van artificial intelligence (ai) in het onderwijs komt tachtig miljoen euro beschikbaar. Het Nationaal Groeifonds kent dat bedrag definitief toe om een zogenoemd Nationaal Onderwijslab op te zetten. Kunstmatige intelligentie kan een rol spelen bij bijvoorbeeld onderwijs op maat, leesvaardigheid en digitale kennis van scholieren.
Nederlandse wetenschappers, scholen en ondernemers gaan in het Nationaal Onderwijslab gezamenlijk werken aan ai. Deze publieke innovatie moet leiden tot een gerichte en verantwoordelijke inzet van ai-technologie in het basis- en voortgezet onderwijs. Daarbij blijft de leraar centraal staan. Samenwerking helpt ook de regie te houden op ethische aspecten zoals toegang tot data en privacy. Tevens krijgen jonge bedrijven zo kansen hierin een rol te gaan spelen.

Het Nationaal Onderwijslab voldoet in een leemte. De Nederlandse investeringen in ai en digitale innovatie blijven bij het onderwijs internationaal gezien achter. Bovendien ontbreekt hier nog een goed ontwikkelde publieke onderzoeksinfrastructuur waarvan scholen gebruik kunnen maken.

De toegekende publieke financiering is voor een periode van tien jaar. Eerder was al bekend gemaakt dat het kabinet 3,5 miljard euro reserveert vanuit het Nationaal Groeifonds voor tien projecten die moeten zorgen voor meer economische groei in Nederland. Het Nationaal Onderwijslab behoort tot dat tiental.

Verwijzingen

Trefwoorden

| kunstmatige intelligentie | artificiele intelligentie | artifical intelligence | groeifonds |

ELWIeR en Ecent als één STEM