Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Nationaal onderwijslab kunstmatige intelligentie

Het Nationaal Onderwijslab AI (NOLAI)

Een Groeifonds-project (2022-2027)

Penvoerder van NOLAI is de Radboud Universiteit (Inge Molenaar).

Nolai

Video uit 2021: De toekomst van artificiële intelligentie in het onderwijs

10 projecten in 2024

Meer info op ru.nl/nolai/projecten

  1. mAIchart voor leraren po
  2. Technisch leren lezen met spraaktechnologie
  3. Adaptief leren als alternatief voor toetsen​
  4. Bevorderen van zelfregulatie bij het schrijven van essays​
  5. Slimme aanbevelingen voor een persoonlijk leerpad​
  6. Woordenschat vergroten door rijke context​
  7. Efficiëntere wachtrij door een betere vraagstelling
  8. Kansrijke determinatie
  9. Video-Interactie-Analyse-Tool (VIAT)
  10. Generatieve AI
Het Nationaal Onderwijslab AI (NOLAI) ontwikkelt met onderwijs, wetenschap en bedrijfsleven intelligente digitale onderwijsinnovaties, gericht op de verbetering van de kwaliteit van het primair en voortgezet onderwijs. Zo worden pedagogische, maatschappelijke en sociale consequenties inzichtelijk.

Doel is het opbouwen van een breed nationaal ecosysteem van vraag en aanbod in het gebruik van ICT, waaronder ook AI, waarin verschillende soorten betrokkenen in co-creatie prototypes van toepassingen ontwikkelen. De inhoud waar dat ecosysteem aan werkt is nog niet gedefinieerd, het lijkt erop dat die vanuit vraagarticulatie door scholen zal worden aangegeven. Het accent ligt op het primair onderwijs.

Are you a scientist with an interest in education, research and intelligent technologies and do you want to work for an organization that is of social significance? At the National Education Lab for Artificial Intelligence (NOLAI in Dutch), we develop intelligent technologies aimed at improving the quality of primary and secondary education. Over the next ten years, NOLAI teams up with schools, universities and companies to create new innovations with AI for education. As a postdoctoral researcher on technical aspects of AI in education, you will contribute to NOLAI’s goals in our scientific programme.

Lees meer

Voor toepassing van artificial intelligence (ai) in het onderwijs komt tachtig miljoen euro beschikbaar. Het Nationaal Groeifonds kent dat bedrag definitief toe om een zogenoemd Nationaal Onderwijslab op te zetten. Kunstmatige intelligentie kan een rol spelen bij bijvoorbeeld onderwijs op maat, leesvaardigheid en digitale kennis van scholieren.
Nederlandse wetenschappers, scholen en ondernemers gaan in het Nationaal Onderwijslab gezamenlijk werken aan ai. Deze publieke innovatie moet leiden tot een gerichte en verantwoordelijke inzet van ai-technologie in het basis- en voortgezet onderwijs. Daarbij blijft de leraar centraal staan. Samenwerking helpt ook de regie te houden op ethische aspecten zoals toegang tot data en privacy. Tevens krijgen jonge bedrijven zo kansen hierin een rol te gaan spelen.

Het Nationaal Onderwijslab voldoet in een leemte. De Nederlandse investeringen in ai en digitale innovatie blijven bij het onderwijs internationaal gezien achter. Bovendien ontbreekt hier nog een goed ontwikkelde publieke onderzoeksinfrastructuur waarvan scholen gebruik kunnen maken.

De toegekende publieke financiering is voor een periode van tien jaar. Eerder was al bekend gemaakt dat het kabinet 3,5 miljard euro reserveert vanuit het Nationaal Groeifonds voor tien projecten die moeten zorgen voor meer economische groei in Nederland. Het Nationaal Onderwijslab behoort tot dat tiental.

Verwijzingen

Trefwoorden

| kunstmatige intelligentie | artificiele intelligentie | artificial intelligence | groeifonds |

ELWIeR en Ecent als één STEM