Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Naar een vernieuwend bèta-curriculum in de onderbouw van het voortgezet onderwijs

Naar een vernieuwend bèta-curriculum in de onderbouw van het voortgezet onderwijs

Standpuntbepaling vanuit de Vereniging NLT (zomer 2022)

Naar aanleiding van een aantal ontwikkelingen is het goed om na te gaan of er een voorstel kan worden gemaakt (zomer 2022) voor een vernieuwend bèta-curriculum in de onderbouw van het vo.

Lopende ontwikkelingen waar bij aangesloten kan/moet worden:

  • Er is een vakvernieuwingscommissie ingesteld voor vernieuwing van de examenprogramma’s vmbo, havo en vwo voor de bètavakken: biologie, nask1 en nask2, natuurkunde, scheikunde biologie, nlt en O&O. Het is van belang dat de voorbereiding in de eerste 2 of drie leerjaren van resp vmbo en havo/vwo daarop wordt afgestemd.
  • Een nieuwe beschrijving van het leergebied Mens en Natuur is gemaakt maar wordt (voorlopig) niet geïmplementeerd. Een aanvullende route naast de bestaande vakken om de samenhang te laten zien kan die leemte opvullen.
  • Onderzoekend leren kan een actuele vernieuwende didactiek leveren voor het te ontwikkelen materiaal.
  • Nlt is een vak voor de bovenbouw. De Vereniging NLT heeft de ontwikkeling gestart van een interdisciplinair bètavak nlt voor de onderbouw. Dit vak kan als aanvullende route fungeren.
  • Voor technasia kan deze rol door O&O worden vervuld.
  • Voor digitale geletterdheid worden wel kerndoelen opgesteld voor de onderbouw. De verwachting is dat een ruim deel van die kerndoelen een bètakarakter heeft. Het zou goed zijn om die kerndoelen mee te nemen.
  • Onderdeel van het aanvullende karakter is de mogelijkheid om digitale meetmethodes ook in de onderbouw een belangrijke rol te geven. De Nederlandse standaard Coach kan hier een voorlopende rol spelen.
  • Samenwerking met het Onderwijslab AI en met het project Open leermiddelen kan worden gezocht.
  • Van verschillende kanten is (Freudenthal Instituut, Wageningen University, TU Twente, NVON, …..) is enthousiast op het plan gereageerd om een aanvullende route te ontwikkelen.

Zie ook de bèta-didactiek-samenwerking rondom diverse Groeifonds-initiatieven.

ELWIeR en Ecent als één STEM