Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Effectief lesgeven in wiskunde – een ‘webinar voor morgen’

Alexander Schüler-Meyer

Effectief lesgeven in wiskunde. Een ‘Webinar voor Morgen’

13 oktober 2022, 15:30-17:00 Link naar de Google Meet

Inschrijven

Samenvatting

Wat maakt wiskundelessen effectief en leerzaam? Een sleutelelement om een wiskundeles effectief te maken, is zo vaak mogelijk de denkwijze van de leerling te peilen. In de workshop wordt hiervoor het 3C model voorgesteld: Communiceren, Representaties koppelen, Concepten activeren. Met de 3 C’s kunnen de genoemde sleutelmomenten voor het onderzoeken van het wiskundig denken doelgericht gepland en uitgevoerd worden. Voorbeelden daarvan worden in de workshop gegeven en actief toegepast. De workshop wordt deels in het Engels (uitleg) en deels in het Nederlands (workshop, discussies) gegeven.

Dit webinar is tot stand gekomen als één van de Meet-up’s van de NVvW

Dergelijke ‘Webinars voor Morgen’ zijn een initiatief van Wiskunde voor Morgen, NVvW, NVORWO en ELWIeR: Gezamenlijke webinars vakdidactiek wiskunde/rekenen seizoen 2022-2023

ELWIeR en Ecent als één STEM