Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

KWG wintersymposium – Kunstmatige intelligentie

Kunstmatige intelligentie

Wintersymposium 2023

Het jaarlijkse evenement voor wiskundeleraren en andere wiskunde-enthousiastelingen. Dit jaar: de wiskunde achter kunstmatige intelligentie.

Zaterdag, 14 januari 2023, Academiegebouw van de Universiteit Utrecht (Domplein)
Tijd: 10.30 – 16.00 uur

Voordrachten:

  • Prof. Dr. Max Welling (Universiteit van Amsterdam, Microsof Research) over kunstmatige intelligentie voor COVID tracking
  • Prof. Dr. Bart Verheij (Rijksuniversiteit Groningen) over wiskunde voor goede kunstmatige intelligentie
  • Prof. Dr. Sander Bohté (CWI), over neurowetenschappen en kunstmatige intelligentie
  • Dr. Jasmin Blanchette (Vrije universiteit Amsterdam) over geautomatiseerd bewijzen

Daarnaast is er een markt. Het symposium is in de eerste plaats bestemd voor docenten wiskunde, maar ook voor leerlingen en collega’s van andere vakgebieden kan het symposium interessant zijn. Alle belangstellenden zijn van harte welkom.

Meer informatie en aanmelden via de website.

zater­dag 11 januari 2020 is het weer tijd voor het jaar­lijkse winter­symposi­um van het Konink­lijk Wiskun­dig Genoot­schap (KWG). Dit jaar is het thema ‘De toepas­singen van wiskun­de in weer, klimaat en milieu’.

Geduren­de het symposi­um worden onder andere de volgen­de vier interes­sante voor­drach­ten gehou­den:

  • Puntpro­cesmo­dellen voor aardbe­vingen, toege­past op data uit Gronin­gen en Kashmir (Marie-Colette van Lies­hout, Centrum voor Wiskun­de & Informa­tica).
  • Kantel­punten in het klimaat: is twee graden te veel? (Robbin Basti­aansen, Univer­siteit Leiden/Univer­siteit Utrecht).
  • Onzeker­heid in klimaat­beleid: kosten, kool­stof en keuzes (Kaj-Ivar van der Wijst, Planbu­reau voor de Leefom­geving)
  • A nonpara­metric estima­tor of the extre­mal index with an applica­tion on estima­ting a heat­wave’s dura­tion (Juan-Juan Cai, TU Delft)

Het symposi­um is in de eerste plaats bestemd voor docen­ten wiskun­de: van docenten in opleiding tot ervaren docenten. Geïnte­resseer­de leerlin­gen en collega’s uit andere vakge­bieden zijn ook van harte welkom.

Het symposi­um wordt op zater­dag 11 januari 2020 van 10:30 uur tot 16:00 uur gehou­den in het Acade­miege­bouw van de Univer­siteit Utrecht. Het volledi­ge program­ma is via deze link te vinden.

ELWIeR en Ecent als één STEM