Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Diagnostisch rekengesprek

Het heeft zin om af en toe naast een student/leerling te gaan zitten en vragen te stellen over een actueel vraagstuk, of meer in het algemeen over ‘aanpakgedrag’, e.d.

 • Stel open vragen en vraag door
 • Observeer
 • Luister aandachtig
 • Vat samen
 • Wees positief (ga uit van wat al wel lukt)
 • Koppel goed terug, zodat er gezamenlijkheid (commitment) ontstaat

Verwijzingen (Nederlands)

 • Borghouts, C. (2005). Nogmaals dyscalculie – overpeinzingen naar aanleiding van een discussie (PDF) Panama-Post. Reken-wiskundeonderwijs: onderzoek, ontwikkeling, praktijk, 24(2), 3-7. .
 • Borghouts, C. (2012). De vertaalcirkel (PDF) Volgens Bartjens, 31(2), 10-11. .
 • Eerde, H. A. A. v. (1995). Interactie in diagnostiek en didactiek Panama-Post. Tijdschrift voor nascholing en onderzoek van het reken-wiskundeonderwijs, 14(1), 21-27. .
 • Goffree, F. (1987). Diagnostische rekenvaardigheidstoets Pabo Panama-Post. Tijdschrift voor nascholing en onderzoek van het reken-wiskundeonderwijs, 5(3), 26-27. .
 • Kaskens, J. (2017). Rekengesprekken voeren (PDF): Uitgeverij Pica.
 • Kaskens, J. (2022). De rekenontwikkeling en onderwijsbehoeften van leerlingen in perspectief van het voeren van rekengesprekken door leraren (PDF) Volgens Bartjens, 42(2), 41-53. .
 • Luit, J. E. H. v. (2012). Protocol Dyscalculie als leidraad voor diagnostiek (PDF) Panama-Post. Reken-wiskundeonderwijs: onderzoek, ontwikkeling, praktijk, 31(3), 16-21. .
 • Van den Berg, W. and Van Eerde, D. (1983). Ontcijfering van het rekenen: diagnostiek met de Kwantiwijzer (PDF) Tijdschrift voor orthopedagogiek, 22(2), 44-67. .
 • Van Groenestijn, M., Borghouts, C. and Janssen, C. (2011). Protocol Ernstige RekenWiskunde-problemen en Dyscalculie (ERWD 1) (PDF). Assen: Van Gorcum.
 • Verschuren, M. (2012). Feedback in de rekenles (PDF). In M. Van Zanten (Ed.), Opbrengstgericht onderwijs – rekenen! – wiskunde? – (Vol. 30, pp. 161-172). Utrecht: Panama/FIsme, Universiteit Utrecht.
 • Verschuren, M. (2012). Feedback in de rekenklas (PDF). In M. Van Zanten (Ed.), Panama Cursusboek – Opbrengstgericht onderwijs – rekenen! – wiskunde? – (Vol. 30, pp. 177-189). Utrecht: FIsme, Universiteit Utrecht.

Verwijzingen (Engels)

 • Kaskens, J. (2022). Children’s mathematical development and learning needs in perspective of teachers’ use of dynamic math interviews (PDF) (pp. 138). Nijmegen: Radboud Uniersiteit.
 • Kaskens, J., Goei, S. L., Van Luit, J. E. H., Verhoeven, L. and Segers, E. (2021). Dynamic maths interviews to identify educational needs of students showing low math achievement (PDF) European Journal of Special Needs Education. doi:10.1080/08856257.2021.1889848 .

ELWIeR en Ecent als één STEM