Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Studie- en ontmoetingsdag van het wiskundeonderwijs aan 3- tot 12-jarigen

De jaarlijkse studie- en ontmoetingsdag over het wiskundeonderwijs aan 3- tot 12-jarigen voor onderzoekers, beleidsmakers, opleiders, pedagogische begeleiders, en andere professionals geïnteresseerd in wiskundeonderwijs basisschoolleeftijd, in Vlaanderen en daarbuiten!

  • Datum: maandag 5 juni 2023
  • Plaats: KU Leuven, Mgr. Sencie Instituut, Leuven, België
  • Tijd: 9u00-15u30

Meer informatie, eigen bijdrage en inschrijven.

Op maandag 5 juni 2023 vindt de jaarlijkse studie- en  ontmoetingsdag over het wiskundeonderwijs aan 3- tot 12-jarigen voor Vlaamse onderzoekers, beleidsmakers, opleiders, pedagogische begeleiders, en andere geïnteresseerde professionals plaats. Het programma ligt intussen vast: de dag start met een plenaire lezing door Ronald Keijzer (Hogeschool IPABO, Amsterdam en Alkmaar) over kansrijk wiskundeonderwijs, vervolgens gaan deelnemers in verdere dialoog met elkaar tijdens drie parallelsessies van paperpresentaties en rondetafelgesprekken, bezoeken de leermiddelenbeurs tijdens de lunch en ronden de dag af met een panelgesprek.

Alle informatie over de concrete invulling van het programma en de mogelijkheid tot inschrijving voor deelname aan de studie- en ontmoetingsdag.

De organisatoren,  Joke Torbeyns en Marc Vlecken, hopen belangstellenden te mogen ontmoeten op 5 juni en kijken al uit naar een nieuwe dialoogrijke en inspirerende studie- en ontmoetingsdag over het wiskundeonderwijs aan 3- tot 12-jarigen.

ELWIeR en Ecent als één STEM