Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Studie- en ontmoetingsdag van het wiskundeonderwijs aan 3- tot 12-jarigen

De jaarlijkse studie- en ontmoetingsdag over het wiskundeonderwijs aan 3- tot 12-jarigen voor onderzoekers, beleidsmakers, opleiders, pedagogische begeleiders, en andere professionals geïnteresseerd in wiskundeonderwijs basisschoolleeftijd, in Vlaanderen en daarbuiten!

  • Datum: maandag 5 juni 2023
  • Plaats: KU Leuven, Mgr. Sencie Instituut, Leuven, België
  • Tijd: 9u00-15u30

Om ook dit jaar de dialoog tussen onderzoek en inspirerende onderwijspraktijken centraal te stellen, starten we de dag met een plenaire lezing door Ronald Keijzer (Hogeschool IPABO, Amsterdam en Alkmaar) over kansrijk wiskundeonderwijs. Nadien volgen er paperpresentaties en rondetafelgesprekken over onderzoek en inspirerende onderwijspraktijken (eigen bijdrage mogelijk en welkom). Tijdens de lunch presenteren Vlaamse educatieve uitgeverijen hun nieuwste wiskundematerialen voor het onderwijs aan 3- tot 12-jarigen. We ronden de dag af met een panelgesprek in interactie met alle aanwezigen over differentiatie in het wiskundeonderwijs i.f.v. het optimaal ondersteunen van de ontwikkeling van alle leerlingen.

Meer informatie, eigen bijdrage en inschrijven.

ELWIeR en Ecent als één STEM