Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Reken maar – Een doeboek met stokjes, muntjes en symbo­len

Giraf uitgave nr. 3

Reken maar – Een doeboek met stokjes, muntjes en symbo­len

vmbo en onder­bouw havo/vwo.

Auteurs: Marijke Hasse­fras-Zuid­broek, Jeanine Daems, Peter Lanser

Bestellen: Epsilon Uitgaven

Waar­schijn­lijk weten uw leerlin­gen al dat de rekenma­chi­ne vroeger nog niet bestond en hebben ze vast ook wel eens een telraam gezien. Maar weten zij dat je ook heel goed kunt rekenen met ijslol­lystok­jes, of met munt­drop? En hebben ze enig idee hoe de oude Egypte­na­ren hun getal­len schre­ven? Dat kunnen ze nu alle­maal zelf gaan probe­ren. Reken maar is een doeboek met informa­tie, opdrach­ten en puzzels over ver­schil­len­de manie­ren van rekenen. Vroeger werden dit soort bereke­nin­gen vaak op een heel andere manier gedaan. Was dat dan wel handig? Reken maar!

De Giraf-reeks is een reeks publicaties van de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren en Epsilon Uitgaven, bedoeld voor leerlingen en docenten vmbo en onderbouw havo/vwo.

ELWIeR en Ecent als één STEM