Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Wiskobas

Project voor curriculuminnovatie w.b. rekenen-wiskunde basisonderwijs in NL, in de periode 1971 tot 1977.

bulletins e.d.

Wiskobas en de beoogde curriculuminnovatie

p. 9, Leerplan deel 1 – De kiekkas van Wiskobas (1975):

Het onderwijsveld werd gevraagd om het rekenonderwijs niet ingrijpend te veranderen, maar te verlevendigen met nieuwe activiteiten, de beslissing over de aanschaf van wiskundemethoden voorlopig op te schorten en te participeren in de ontwikkeling van een zogenaamd integratieplan. De heroriëntering (van leerkrachten) kwam mede in dienst te staan van de leerplanontwikkeling voor wiskunde op de basisschool, de kadervorming was erop gericht en de opleiding werd ermee geconfronteerd.

1971-1973 Eerst kwam er een exploratiefase waarin belangrijke nieuwe gebieden van het wiskundeonderwijs onderzocht werden

1973-1975 Vervolgens trad de integratiefase in, waarin de werkzaamheden zich concentreerden rond de ontwikkeling van een experimenteel schoolwerkplan voor de basisschool, en

1975-1977 Thans is de afwikkelingsfase begonnen, waarin het integratieplan gepubliceerd en het commentaar erop beschreven zal worden.

Door de respons op het integratieplan zal globaal de richting bepaald worden waarin de integrale vernieuwing van het wiskundeonderwijs in de tachtiger jaren zal dienen te gaan.

Bulletins ter begeleiding van het eksperiment Wiskunde op de Basisschool

1971

 • Vol. 1 (1) (PDF)

1972

 • 1(2/3) (PDF).
 • Jrg. 1, nr. 2/3 (PDF).
 • Jrg. 1, nr. 5 (PDF).
 • Jrg. 2, nr. 1 (PDF).

1973

 • Jrg. 2, nr.2 (PDF).
 • Jrg. 2, nr.3 (PDF).
 • Jrg. 2, nr. 4/5 (PDF).
 • Jrg. 3, nr.1.

1974

 • Jrg. 3 nr. 4/5 (PDF).
 • Jrg. 3, nr. 6 (PDF).
 • Jrg. 4, nr. 1 (PDF).
 • Jrg. 4, nr. 2.

1975

 • Jrg. 4, nr. 3/4 (PDF).
 • De kiekkas van Wiskobas. Beschouwingen over uitgangspunten en doelstellingen van het aanvangs- en vervolgonderwijs in de wiskunde. Leerplandeel (PDF). (Vol. 1).

ELWIeR en Ecent als één STEM