Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Wiskobas

Project voor curriculuminnovatie w.b. rekenen-wiskunde basisonderwijs in NL, in de periode 1971 tot 1977.

bulletins e.d.

Wiskobas en de beoogde curriculuminnovatie

Het onderwijsveld werd gevraagd om het rekenonderwijs niet ingrijpend te veranderen, maar te verlevendigen met nieuwe activiteiten, de beslissing over de aanschaf van wiskundemethoden voorlopig op te schorten en te participeren in de ontwikkeling van een zogenaamd integratieplan. De heroriëntering (van leerkrachten) kwam mede in dienst te staan van de leerplanontwikkeling voor wiskunde op de basisschool, de kadervorming was erop gericht en de opleiding werd ermee geconfronteerd.

  • Eerst kwam er een exploratiefase (1971-1973) waarin belangrijke nieuwe gebieden van het wiskundeonderwijs onderzocht werden
  • Vervolgens trad de integratiefase (1973-1975) in, waarin de werkzaamheden zich concentreerden rond de ontwikkeling van een experimenteel schoolwerkplan voor de basisschool, en
  • thans is de afwikkelingsfase (1975-1977) begonnen, waarin het integratieplan gepubliceerd en het commentaar erop beschreven zal worden.

Door de respons op het integratieplan zal globaal de richting bepaald worden waarin de integrale vernieuwing van het wiskundeonderwijs in de tachtiger jaren zal dienen te gaan.

p. 9, Leerplan deel 1 – De kiekkas van Wiskobas (1975).

Treffers, A. (1975) e.a. De kiekkas van Wiskobas. Beschouwingen over uitgangspunten en doelstellingen van het aanvangs- en vervolgonderwijs in de wiskunde. Leerplandeel (PDF). Utrecht: IOWO / Freudenthal Instituut / Universiteit Utrecht.

Beschouwingen over uitgangspunten en doelstellingen van het aanvangs- en vervolgonderwijs in de wiskunde
Deel 1: Uitgangspunten van wiskundeonderwijs
1. Verkenning van het gebied
2. Blik vanaf de uitgangspunten
Deel 2: Dimensies van doelstellingen
3. Ééndimensionale doelbeschrijvingen
4. Tweedimensionale doelbeschrijvingen
5. Driedimensionale doelbeschrijvingen
Deel 3: Overzicht en doel-stellingname
6. Overzicht en doel-stellingname
Deel 4: Wiskundewerk
7. Telproblemen
8. Voetbaltabel
9. Kubus in natura
10. Sproeteldam

Goffree, F., De Jong, R., Treffers, A. and Wijdeveld, E. (Eds.). (1972). Wiskobas bulletin – Vast blok 1(2/3) (PDF). Utrecht: Universiteit Utrecht – Freudenthal Instituut (IOWO).

Bulletin ter begeleiding van het eksperiment ‘Wiskunde op de basisschool’.

Kolommen – Hans Freudenthal
Wis-kunst – F. van der Blij
Berichten uit het buitenland – Klaas Koster
Vragen – Adri Treffers
Skriptoteek – Johan van Bruggen en Henk Meijer
Egmond – ’71 – Rob de Jong
Bas, een wat oudere onderzoeker – Dik Oort

Goffree, F., De Jong, R., Treffers, A. and Wijdeveld, E. (Eds.). (1971). Wiskobas bulletin – Vast blok 1(1) (PDF). (Vol. 1 (1)). Utrecht: Universiteit Utrecht – Freudenthal Instituut (IOWO).

Bulletin ter begeleiding van het eksperiment ‘Wiskunde op de basisschool’.

Kolommen – Hans Freudenthal
Wis-kunst – F. van der Blij
Een blik op de toekomst – Edu Wijdeveld
Kursusjaar ’71-’72 – Adri Treffers
Ouders en Wiskunde – K. Ekkelboom
Basje, een jonge onderzoeker – Dik Oort

ELWIeR en Ecent als één STEM