Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Wiskobas

project

bulletins e.d.

Beschouwingen over uitgangspunten en doelstellingen van het aanvangs- en vervolgonderwijs in de wiskunde
Deel 1: Uitgangspunten van wiskundeonderwijs
1. Verkenning van het gebied
2. Blik vanaf de uitgangspunten
Deel 2: Dimensies van doelstellingen
3. Ééndimensionale doelbeschrijvingen
4. Tweedimensionale doelbeschrijvingen
5. Driedimensionale doelbeschrijvingen
Deel 3: Overzicht en doel-stellingname
6. Overzicht en doel-stellingname
Deel 4: Wiskundewerk
7. Telproblemen
8. Voetbaltabel
9. Kubus in natura
10. Sproeteldam

ELWIeR en Ecent als één STEM