Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Toetsen getoetst: kijken naar de CE’s van wiskunde en natuurkunde

Toetsen getoetst

Poging tot trendonderzoek door McKinsey (Loek Zonnenberg en Paul Rutten), februari 2023

Rapport bij McKinsey

Samenvatting

Zonnenberg en Rutten vatten hun bevindingen als volgt samen:

Men zegt dus dat de examenresultaten CE (wis, na) over een langere periode een tendens omhoog hebben (hogere cijfers), terwijl Pisa een tendens omlaag laat zien (NL daalt op een internationale schaal).

Over de beide vermeende tendenzen valt iets te zeggen, waardoor het onderzoek behoorlijk ontkracht wordt:

Commentaar CvTE – vergelijken van onderwijsresultaten

27 februari 2023
De prestaties van eindexamenkandidaten van vroeger en nu zijn onvergelijkbaar. Dat komt volgens het college doordat de examenprogramma’s, het onderwijssysteem en de onderwijstijd voor wis- en natuurkunde de afgelopen 30 jaar zijn veranderd. “De centrale examens meten in welke mate leerlingen de stof uit de (veranderde) examenprogramma’s beheersen, maar staan los van de niveaudaling waarover wordt gesproken.”

Lees meer (website CvTE)

Commentaar ELWIeR/Ecent – goed kijken naar Pisa-gegevens

27 februari 2023
Wees iets genuanceerder over vermeende trends in Pisa.

Lees meer (ELWIeR/Ecent-commentaar uit 2022: “Trend basisvaardigheden rekenen-wiskunde: Ook voor de onderwijsinspectie lastig in beeld te brengen?”)

Meer opinies

N.a.v. de publicatie van dit onderzoek werd op diverse plekken nog eens gereflecteerd.

ELWIeR en Ecent als één STEM