Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Grote Rekendag 2024

Save the date: 20 maart 2024. Grote Rekendag

Werktitel – Verzamelen en bekijken

Een Grote Rekendag over data en statistiek.

Het ontwerpteam is al een flink eind met het uitproberen van nieuwe uitdagende opdrachten!

Centraal in deze Grote Rekendag:

 • Onderzoeken van en redeneren over verdelingen van de data
 • Zelf data verzamelen
 • Zelf data verwerken
 • Aan de slag met grafieken, ook lieggrafieken
Toelichting

Als je deze Grote Rekendag zou willen vangen in werkwoorden, dan gaat het om: verzamelen, ordenen, categoriseren, bekijken en in beeld brengen.
We willen dat alle kinderen nu – en later, als burger en werknemer, uit de voeten kunnen met grafieken en tabellen, waarin belangrijke gegevens staan. Wij denken dat het ‘leren lezen en gebruiken’ van dergelijke grafieken en tabellen waarin de ‘numerieke wereld’ in beeld komt in het basisonderwijs een eerste stap moet krijgen door zelf aan het werk te gaan met data (zelf verzamelen, zelf verwerken).

Daarbij moet het materiaal van de Grote Rekendag wel expliciet zijn wat er precies verwacht mag worden van zowel de leerling als de leerkracht, je zou hier kunnen spreken van het ‘leer-landschap’:

Eerste aanzet tot een leer-landschap w.b. ‘data-representatie en data-analyse’ (vrij naar Van Galen, Gravemeijer e.a., 2018). Klik voor uitvergroting

We zijn nog aan het zoeken hoe deze ‘kern van vaardigheden’ rond statistiek en data zo helder mogelijk te verwoorden. Natuurlijk zit de uiteindelijke invulling gewoon in de opdrachten.

 • Groep 1 en 2 – data verzamelen over jezelf en daar een soort ‘paspoort’ van maken; diverse spelletjes in circuit
 • Groep 3 en 4 – circuit proefjes; (levende) grafieken; quiz; poster
 • Groep 5 en 6 – vogeltelling; pittenzak gooien; armspan-lengte
 • Groep 7 en 8 – lieggrafieken; circuit (+pittenzak) en posters; batterijen

Verwijzingen

Bronnen waar wij ons door laten inspireren in 2024

 • Keijzer, R., Munk, F. and Janus, B. (2017). Lieggrafieken helpen grafieken doordenken (PDF). In M. Van Zanten (Ed.), Rekenen-wiskunde in de 21e eeuw. Ideeën en achtergronden voor primair onderwijs (pp. 59-64). Utrecht/Enschede: Panama/NVORWO/Universiteit Utrecht/SLO.
 • Van Galen, F. and Van Eerde, D. (2017). Statistiek in het basisonderwijs (PDF). In M. Van Zanten (Ed.), Rekenen-wiskunde in de 21e eeuw. Ideeën en achtergronden voor primair onderwijs (pp. 43-52). Utrecht / Enschede: Panama, Universiteit Utrecht / NVORWO / SLO.
 • Van Galen, F., Gravemeijer, K. and Fosnot, C. (2018). Batteries, Cell Phones, Dalmations, and Pumpkin Growth – Data Representation and Analysis (PDF): New perspectives on Learning.
 • Van Galen, F. and Gravemeijer, K. (2020). Het beste merk batterijen. Voorbeelden uit een leerling data en statistiek (PDF) Volgens Bartjens, 39(3). .

ELWIeR en Ecent als één STEM