Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Grote Rekendag 2024 – Gegevens gesnapt, met een knipoog naar de concept kerndoelen – Doe je mee (ook als opleider of adviseur)?

PO |

20 maart 2024. Grote Rekendag. Gegevens gesnapt

Materiaal online bestellen

Gegevens gesnapt – een knipoog naar de nieuwe concept kerndoelen

Juist op het gebied van ‘omgaan met gegevens’ zijn binnen de concept kerndoelen enkele voorstellen gedaan, die nu in het materiaal van de Grote Rekendag al verwerkt zijn in de vorm van concrete activiteiten voor de kinderen.

Lees verder over:

Gegevens gesnapt – data verzamelen en verbanden leggen

Een Grote Rekendag over data en statistiek. Tijdens deze Grote Rekendag veel aandacht voor onderliggende vaardigheden als:

  • Zelf data verzamelen: Verzamelen, ordenen en categoriseren
  • Zelf data verwerken: Gegevens bekijken, goed in beeld brengen, en verbanden leggen

Dit wordt vertaald in activiteiten voor de verschillende groepen.

  • Groep 1 en 2 – data verzamelen over jezelf en daar een soort ‘paspoort’ van maken; diverse spelletjes in circuit
  • Groep 3 en 4 – circuit proefjes; (levende) grafieken; quiz; poster
  • Groep 5 en 6 – vogeltelling; pittenzak gooien; armspan-lengte
  • Groep 7 en 8 – lieggrafieken; circuit (+pittenzak) en posters; batterijen

We willen dat alle kinderen nu – en later, als burger en werknemer – uit de voeten kunnen met grafieken en tabellen, waarin belangrijke gegevens staan. Wij denken dat het ‘leren lezen en gebruiken’ van dergelijke grafieken en tabellen waarin de ‘numerieke wereld’ in beeld komt in het basisonderwijs een eerste stap moet krijgen door zelf aan het werk te gaan met data (zelf verzamelen, zelf verwerken).

Oproep aan pabo-docenten

Veel collega’s weten een plekje in te ruimen voor de Grote Rekendag, al was het maar om studenten de gelegenheid te geven stevig te ondersteunen bij de Grote Rekendag in hun stageschool. Daarnaast zijn er natuurlijk ook mogelijkheden om in de reken-wiskunde-lessen op de pabo aandacht te besteden aan de GRD.

Ontvang een gratis exemplaar 2024 voor je pabo

Oproep aan adviseurs/begeleiders

Veel collega’s weten een plekje in te ruimen voor de Grote Rekendag, al was het maar om studenten de gelegenheid te geven stevig te ondersteunen bij de Grote Rekendag in hun stageschool. Daarnaast zijn er natuurlijk ook mogelijkheden om in de reken-wiskunde-lessen op de pabo aandacht te besteden aan de GRD. Deze GRD ‘Gegevens gesnapt’ werkt met begrippen/concepten uit het ‘leer-landschap’ van data-representatie en data-analyse.

Ontvang een gratis exemplaar 2024 voor je advies-/begeleidingsdienst

Achterliggende concepten


Eerste aanzet tot een leer-landschap w.b. ‘data-representatie en data-analyse’ (vrij naar Van Galen, Gravemeijer e.a., 2018). Klik voor uitvergroting

Verwijzingen

Bronnen waar wij ons door laten inspireren in 2024

  • Keijzer, R., Munk, F. and Janus, B. (2017). Lieggrafieken helpen grafieken doordenken (PDF). In M. Van Zanten (Ed.), Rekenen-wiskunde in de 21e eeuw. Ideeën en achtergronden voor primair onderwijs (pp. 59-64). Utrecht/Enschede: Panama/NVORWO/Universiteit Utrecht/SLO.
  • Van Galen, F. and Van Eerde, D. (2017). Statistiek in het basisonderwijs (PDF). In M. Van Zanten (Ed.), Rekenen-wiskunde in de 21e eeuw. Ideeën en achtergronden voor primair onderwijs (pp. 43-52). Utrecht / Enschede: Panama, Universiteit Utrecht / NVORWO / SLO.
  • Van Galen, F., Gravemeijer, K. and Fosnot, C. (2018). Batteries, Cell Phones, Dalmations, and Pumpkin Growth – Data Representation and Analysis (PDF): New perspectives on Learning.
  • Van Galen, F. and Gravemeijer, K. (2020). Het beste merk batterijen. Voorbeelden uit een leerling data en statistiek (PDF) Volgens Bartjens, 39(3). .

ELWIeR en Ecent als één STEM