Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Figurenfestival

Giraf uitgave nr. 4

Je kan met dit kaartspel vijf verschillende activiteiten rondom de eigenschappen van vierhoeken doen. Elke activiteit heeft zijn eigen kleur, de achterkant van de
kaarten doen ook mee! De activiteiten kunnen groepsgewijs, individueel of in tweetallen worden gedaan.

Doelgroep: vmbo, onderbouw havo/vwo

Auteurs: Els Franken

Bestellen: Epsilon Uitgaven

De Giraf-reeks is een reeks publicaties van de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren en Epsilon Uitgaven, bedoeld voor leerlingen en docenten vmbo en onderbouw havo/vwo.

ELWIeR en Ecent als één STEM