Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Bèta Profielen in het Studiehuis

De volledige naam van het project is het Project Bèta-Profielen in het Studiehuis, afgekort: het BPS-project. Dit was een gezamenlijk project van de vakgroepen natuurkunde-, scheikunde- en biologiedidactiek, het Freudenthal Instituut voor wiskundeonderwijs en het IVLOS, die samenwerken in het Freudenthal instituut voor Didactiek van Wiskunde en Natuurwetenschappen (FIsme) van de Universiteit Utrecht. Het Centrum voor Didactiek van Wiskunde en Natuurwetenschappen (voorheen CD-bèta) werkte in 1997/98 in dit project samen met twee projectscholen, de KSG De Breul te Zeist en de RSG Broklede te Breukelen.

Het BPS-project (1997-2001) stelde zich tot taak het in samenwerking met docenten vormgeven en optimaliseren van het onderwijs en de didactiek van wiskunde en natuurwetenschappen in ‘het studiehuis’: de vernieuwde Tweede Fase van het voortgezet onderwijs, in het bijzonder van het vwo. Daarbinnen richtte het project zich met name op het bevorderen van de actieve en zelfstandige rol van de leerlingen en de afstemming van de exacte vakken op elkaar in de profielen Natuur en Gezondheid (N&G) en Natuur en Techniek (N&T). Het gebruik van informatie- en communicatietechnologie (ICT) in de exacte vakken was daarbij een aandachtspunt.

De website http://www.fisme.science.uu.nl/bps is opgeheven.

ELWIeR en Ecent als één STEM