Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

RekenGroen

In opdracht van de AOC raad heeft het project RekenGroen praktijkgerichte modules ontwikkeld voor het aanleren en onderhouden van het rekenen op niveau 2F, zowel voor de bovenbouw van het vmbo en de aansluitende mbo-opleidingen.

(2010-2014)

Hoewel in vmbo-groen wiskunde een verplicht vak is, is daarnaast behoefte ontstaan aan een passend rekenprogramma. Vragen die daarbij spelen zijn: hoe kan er extra aandacht aan rekenen gegeven worden, passend bij de sector? Hoe kan het rekenonderwijs gericht op referentieniveau 2F in het groene vmbo (klas 3 en 4) en mbo eruit zien? Deze vragen zijn beantwoord in het project RekenGroen. In dit project zijn op initiatief van de AOC Raad (de brancheorganisatie van alle Agrarische OpleidingsCentra in Nederland) door het Freudenthal Instituut, in samenwerking met het Ontwikkelcentrum voor het groene onderwijs, rekenmodules ontworpen die passen bij het onderwijs in de sector Groen.

Lesmateriaal

fisme.science.uu.nl/publicaties/subsets/rekengroen

Video’s 2012

praktijk in de rekenles rekenen in de praktijkles

Verwijzingen

ELWIeR en Ecent als één STEM