Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Dynamiek en complexiteit van ecosystemen 2

De simbestanden kunnen alleen geopend worden als u het modelleerprogramma Powersim op uw computer heeft geinstalleerd. Voor het SWF-bestand is een Shock wave player nodig.

Powersimmodellen

MOS 0: Een Powersimmodel van de ontwikkeling van het drooggewicht van een mossel, met een constante hoeveelheid voedsel (plankton) en een constante filtersnelheid
MOS 1: Een uitbreiding, een model van het drooggewicht vaneen mossel ,waarbij de voedselhoeveelheid seizoensafhankelijk is en de filtersnelheid afhangt van het gewicht van de mossel
MOS2
MOS 2V: Een incompleet model, waarbij de dichtheid van de mosselpopulatie invloed heeft op de individuele mossel, dit model wordt door de leerlingen als basis gebruikt om tot een compleet model te komen, dat is te vinden bij Mos2
MOS 3: Een verdere uitbreiding van Mos2: nu zijn er vogels toegevoegd als predator van de mosselen.
MOS 4: Een verdere uitbreiding van Mos 3: nu zijn er naast mossels ook Japanse oesters aanwezig, zodat er concurrentie optreedt.
DUIN1: Een model waarbij de groei van een populatie konijnen onder invloed van de ontwikkeling van grassen wordt gevolgd.

Powerpoint bestand

NIOO2: Een Powerpointpresentatie waarmee duidelijk wordt gemaakt wat NIOO-onderzoekers zoal doen, waardoor de handelingspraktijk van deze onderzoekers begrijpelijke wordt voor de leerlingen.

Animatie

Plankton: een animatie, waardoor duidelijk wordt dat er een verschil optreedt in de concentratie plankton vlak boven een mosselbank en meer daarvan verwijderd. Door enkele malen op Play te drukken, wordt de animatie uitgerold.

ELWIeR en Ecent als één STEM