Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

RekenVoort

Lesmateriaal voor de doelgroep in vmbo en havo.
(2010-2014)

Het ministerie van OCW heeft in november 2008 een subsidie verstrekt aan de NVvW (Nederlandse Vereniging van Wiskunde Leraren) voor het ontwikkelen van rekenmodules voor leerlingen die geen wiskunde meer hebben in het vmbo en het havo. Deze rekenmodules werden door de NVvW, in samenwerking met het Freudenthal Instituut en in overleg met andere belanghebbenden, ontwikkeld en getest in de schoolpraktijk tussen januari 2009 en juni 2010. Daarna is een en ander beschikbaar gekomen via de websites van NVvW en FI. In 2014 is een update uitgevoerd met eigen geld van de NVvW om een en ander te actualiseren en toe te spitsen op de actuele vraag.

Lesmateriaal:

fisme.science.uu.nl/publicaties/subsets/rekenvoort

Verwijzingen

  • De Kleuver, G. (2012). Aanval op uitval. Doorlopende leerlijnen rekenen vmbo/mbo (PDF) Volgens Bartjens, 31(Special vo/mbo). .
  • Rekenbewust vakonderwijs

ELWIeR en Ecent als één STEM