Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Workshop teamteaching

Tijdens de studieconferentie Bèta-Vakvernieuwing en de lerarenopleidingen op 5 juni 2009 hield Hannah Wielenga een workshop over team teaching.Docenten in het VO opereren steeds vaker in teamverband, bij het ontwikkelen en evalueren van hun onderwijs, maar ook bij de uitvoering. Kernteams begeleiden groepen leerlingen bij het werken aan prestaties op het VMBO. Multidisciplinaire NLT teams geven soms aan meer klassen tegelijk les. En er zijn tal van incidentele vakoverstijgende projecten.

 

Wat is er aan de orde gekomen?

In de werkgroep Teamteaching bij de studieconferentie over de vernieuwingen in het bèta-onderwijs werd besproken wat er allemaal komt kijken bij teamteaching, wat dat van docenten vraagt en hoe we studenten daar op kunnen voorbereiden.
Daarbij kwamen bijvoorbeeld aan bod:

 • doelstellingen en bijpassende modellen voor teamteaching
 • samenstelling van een team, teamrollen en samenwerking
 • praktische afspraken, randvoorwaarden en organisatie- benodigde
  docentcompetenties
 • ervaringen en reflecties

Literatuur over teamteaching

 • http://betavak-nlt.nl/school/invoeren/Teamteaching/
 • VO-raad (2006). Teams ontwikkelen! Samen vorm geven aan een nieuwe onderbouw.
 • VO-raad (2006). Werken in teams, vragenlijst voor teamontwikkeling in het VO
 • Dieten, H.van, Geest, W.van der (2006). De waarde van Slash21. Bespiegelingen over
  het onderwijsinnovatieproject. Stichting Carmelcollege/KPCgroep
 • Goetz, K. (2000). Perspectives on Team Teaching; A Semester I Independent Inquiry.
  Egallery 1, nr.4
 • Nieuwland,L. Neut, I.van der, Van Rooyen, E.e.a.(2002). School als
  kennisonderneming. Een inventarisatie. BBA groep beleidsonderzoek den Haag

Powerpoint en verslag

Verslag Workshop Hanna Wielenga: Teamteaching

Tijdens de workshop werden door de deelnemers een aantal competenties geformuleerd waarover docenten moeten beschikken, teneinde van teamteaching een succes te maken.

ELWIeR en Ecent als één STEM