Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Ontwerpers in het Onderwijs

In het project ‘Ontwerpers in het Onderwijs’ dat door ECENT wordt ondersteund, vergroten de Technische Universiteiten de mogelijkheden voor ontwerpers om in het voortgezet onderwijs aan de slag te gaan. In dit webartikel leest u meer over de stand van zaken van dit project.

Ontwerpen heeft een vaste plek in het onderwijs verworven (Frederik & Vrijman, 2010), zowel in de bovenbouw als in de onderbouw (van den Berg ea, 2013). Daarmee komt ook de behoefte aan ontwerpexpertise op scholen in beeld (Lechner, 2012). De technische universiteiten van Delft, Eindhoven en Twente verzorgen in samenwerking met de Stichting Technasium in 2013 voor de derde keer een workshopserie Onderzoek & Ontwerpen in Utrecht met deelname van studenten van inmiddels 6 verschillende lerarenopleidingen (van der Veen, 2011).

Het project
De Technische Universiteiten vergroten nu ook de mogelijkheden voor ontwerpers om in het voortgezet onderwijs aan de slag te gaan. Het ministerie van OCW ondersteunt ‘Ontwerpers in het Onderwijs’ met een subsidie en hoopt zo natuurlijk ook op een bijdrage in het terugdringen van het lerarentekort. In de lerarenopleiding komt een specialisatie met het accent op ontwerpen en technologie. Deze docenten kunnen in de bovenbouw samen met andere collega’s aan de slag in ‘Natuur, Leven en Technologie’ en ‘Onderzoek & Ontwerpen’. Dit combineren ze met een bovenbouw of onderbouw lesbevoegdheid wiskunde, natuurkunde of techniek. Naast werktuigbouwers en elektrotechneuten, die de weg al wisten te vinden naar het docentschap, gaan we architecten, industrieel ontwerpers en andere technologen voor het onderwijs bekwamen. Interessant en inspirerend voor leerlingen als het gaat om de oriëntatie op vervolgopleidingen en beroepen.

Peiling onder scholen
In de aanloop naar dit initiatief is gekeken of de scholen dergelijke docenten inzetbaar achten. Maar liefst 84% van de scholen die reageerden wil dergelijke docenten wel aannemen. Hierbij geeft een overgrote meerderheid aan dat deze docenten ook op een klassiek vak inzetbaar moeten zijn. Onderbouw of bovenbouw wordt beide als mogelijkheid genoemd. Dat scholen brede inzetbaarheid van docenten wenselijk achten verbaast niet. Scholen vinden het ook belangrijk dat docenten uit verschillende vakken samen iets bijzonders maken van NLT en O&O. Deze samenwerking wil men behouden en liefst versterken. Diverse malen wordt genoemd dat deze nieuwe collega’s in die teams expertise over technologie, materialen en ontwerpen kunnen inbrengen. Gelet op de breedte van NLT en O&O onderwerpen kan het ook niet anders dan dat daar teams van docenten verantwoordelijk voor zijn. Op basis van de peiling onder scholen zetten de lerarenopleidingen van de technische universiteiten de nieuwe specialisatie zo op dat lesgeven in een klassiek vak deel uitmaakt van de opleiding.

Verwijzingen

  • Literatuur: Berg E. van den, Bom P., Frederik J.E. & Marell J. (2013). Onderzoeken en Ontwerpen met 4- tot 14-jarigen. NVON-reeks deel 11
  • Website: Frederik J.E. & Vrijman M. (2010). Ontwerpen moet je doen! NVON-reeks deel 4
  • Literatuur: Lechner J. (2012). Coachen op het technasium: een dubbel belang. Thesis, Universiteit Utrecht

ELWIeR en Ecent als één STEM