Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Stichting C3 brengt chemie het onderwijs in

Stichting C3 promoot al bijna 20 jaar de chemie onder jongeren. Dat doen zij voornamelijk via het onderwijs. Kinderen in de basisschoolleeftijd maken kennis met chemie door zelf proefjes te doen en middelbare scholieren krijgen voorlichting over opleidingen en beroepen. C3 werkt bij de ontwikkeling van haar materialen en activiteiten samen met bedrijven en onderwijsinstellingen. In dit webartikel wordt C3 aan u voorgesteld met een overzicht van de verschillende materialen en activiteiten die de stichting te bieden heeft.

Wat is er belangrijk voor een opleider?

C3 heeft voor basisscholen en middelbare scholen activiteiten en materialen ontwikkeld om chemie te promoten. Leraren in opleiding kunnen de promotie- en lesmaterialen gebruiken om zich te laten inspireren voor het geven van een uitdagende chemieles.

C3 vindt het belangrijk dat beroepenvoorlichting een prominentere plek krijgt in de lerarenopleiding. Lerarenopleiders kunnen hiervoor de beroepenvoorlichtingsmaterialen gebruiken die C3 ontwikkeld heeft voor het middelbaar onderwijs. Wanneer er behoefte is aan specifiek materiaal voor de lerarenopleiding, hoort C3 het graag! Stuur dan een mailtje naar info@C3.nl.

Wat kan een docent eraan hebben?

C3 biedt verschillende materialen en activiteiten om leerlingen te enthousiasmeren voor chemie:

 • Voor basisscholen is er bijvoorbeeld een leerkrachtpakket, waarin informatie/tips/proefjes staan om een chemie/science les te geven op de basisschool
 • Voor middelbare scholen is er ondersteunend materiaal voor het geven van beroepenvoorlichting. Bijvoorbeeld in de vorm van lesmodules, maar ook in de vorm van websites die leerlingen zelf kunnen raadplegen. De lesmaterialen bieden contexten voor chemische concepten

Over C3

Stichting C3 promoot chemie onder jongeren: vanaf de basisschool t/m de eindexamenklassen vmbo/havo/vwo op de middelbare school. Zij proberen de chemische wereld zichtbaar te maken voor docenten, ouders en jongeren. En ze proberen de beeldvorming te veranderen: chemie is niet vies, maar leuk!

Chemie is een belangrijke industrie in Nederland die zorgt voor zo’n 10% van het bruto nationaal product. Daarom is het belangrijk om deze industrie draaiende te houden. Daar zijn mensen voor nodig en dus promotie van de chemiesector. Buiten deze noodzaak, is het ook bijzonder leuk om in de chemiesector te werken. Maar dan moet de sector wel bekend zijn onder jongeren. Daarom promoot C3 chemie opleidingen en beroepen.

Er zijn diverse materialen en activiteiten van C3 beschikbaar voor basisschoolleerkrachten, docenten en lerarenopleiders waarmee zij jongeren enthousiast kunnen maken voor science en de beroepen in de chemische sector. Jongeren chemie laten ervaren: dat is de overeenkomst tussen al deze materialen en activiteiten.

Het project Expedition Chemistry laat jonge kinderen kennis maken met science en met de chemie in het bijzonder. Een greep uit de materialen en activiteiten:

Proevenwaaier

In de proevenwaaier staan 10 proefjes voor kinderen. Met behulp van huis-, tuin- en keukenmaterialen zijn deze proefjes zowel op school als thuis uitvoerbaar. Alle proefjes werken snel en hebben een duidelijk zichtbaar effect. Met tekeningen wordt uitgelegd hoe de kinderen de proef uit moeten voeren (zie figuur). Elk jaar verschijnt er een nieuwe proevenwaaier, deze is gratis te bestellen op C3.nl.

Gastles-survivalgids voor chemici
Waarom is het leuk om in de chemische sector te werken? Het is natuurlijk het mooist als een chemicus dit zelf komt vertellen in een gastles. De gastles-survivalgids voor chemici bevat tips, proeven, thema’s en lesplannen voor het geven van een geslaagde
gastles.

Spreekbeurtsurvivalpakket
Als kinderen een spreekbeurt over chemie willen houden, kunnen ze een spreekbeurtsurvivalpakket aanvragen op C3.nl/kids. In dit pakket zitten onder andere een gids met informatie/tips voor de spreekbeurt en 30 proevenwaaiers om uit te delen.

Leerkrachtpakket
Het leerkrachtpakket bevat een chemiesurvivalgids, proevenwaaiers, posters en kinderpagina’s met een strip en puzzel. De chemiesurvivalgids helpt (beginnende) leerkrachten op weg met het geven van een chemie/science les op school. Per chemisch begrip/onderwerp (bijvoorbeeld: ‘dichtheid’ of ‘verzorgingsproducten’) geeft C3 tips en suggesties voor proefjes.

Kinderlabs
Met behulp van het kinderlabpakket kunnen bedrijven en instellingen zelf een kinderlab organiseren. Daarnaast verzorgt C3 zelf enkele kinderlabs verdeeld over het land.

Workshops
C3 is op veel conferenties en bijeenkomsten voor het basisonderwijs aanwezig met een stand of interactieve workshop. Zij laten zien hoe je met chemie aan de slag kunt gaan in je les. Kijk in de agenda voor de komende activiteiten.

De materialen en activiteiten voor het voortgezet onderwijs richten zich met name op beroepenvoorlichting: hieronder worden er vijf uitgelicht. C3 is regelmatig te vinden op conferenties met een stand of workshop om de docent te voorzien van inspiratie om deze materialen en activiteiten te gebruiken in de klas. Kijk in de agenda waar C3 de komende tijd te vinden is.

Week van de Procestechniek (vmbo)
C3 coördineert de Week van de Procestechniek. In week 4 van het jaar openen bedrijven hun deuren voor vmbo-leerlingen. Leerlingen krijgen rondleidingen, mogen zelf aan het werk en kunnen vragen stellen aan medewerkers.

Lab Experience Days (vmbo, havo, vwo)
Tijdens de Lab Experience Days kunnen leerlingen met hun ouders op bezoek gaan bij een bedrijf. Ze krijgen een rondleiding en volgen daarna een apart leerling- en ouderprogramma: leerlingen doen een labexperiment en ouders krijgen voorlichting over studies en baanmogelijkheden. C3 heeft een coördinerende rol en verzorgt de landelijke promotie.

PROEF! (havo, vwo)
PROEF! is het project van C3 voor beroepenvoorlichting over chemie en de Applied Sciences. Op de PROEF!-website staat informatie voor leerlingen over opleidingen en beroepen, maar ook de docent kan aan de slag met beroepenvoorlichting met behulp van kant-en-klare lesmodules. Een paar voorbeelden:

 • Als levensmiddelentechnoloog op zoek naar de lekkerste Milk & Fruit variant
 • Als QA-specialist een stap in het productieproces van een griepvaccin controleren

Alle modules en bijbehorende materialen kunt u downloaden op de PROEF!-website.

Exact wat je zoekt! (alle middelbare scholieren)
Exact wat je zoekt! biedt informatie over beroepen in de chemie, life sciences en procestechniek. Bijvoorbeeld door middel van de volgende activiteiten en materialen:

 • Beroepenvideo’s: Hierin laten afgestudeerden hun beroep zien
 • Spellen: Simulaties van procestechniek en laboratoriumtechniek in spelvorm voor vmbo’ers
 • Bèta4U-bundel: Deze bundel bevat 10 proeven voor brugklassers, zodat ze kennis kunnen maken met wetenschap
 • Lesmodules Research4U: Negen lesmodules voor 3/4 vwo waarin leerlingen kennis maken met bestaand wetenschappelijk onderzoek. Een jonge wetenschapper vertelt in de module over zijn onderzoek en leerlingen denken d.m.v. opdrachten mee over het onderzoek
 • Future4U: Dit is een variant op het bekende triviantspel, waarbij leerlingen de zeven bètawerelden verkennen. Aan elke bètawereld is een experimentles verbonden.

Nieuwe Scheikunde modules
Op scheikunde in bedrijf staan verschillende modules voor 3 t/m 6 havo/vwo, waarin contexten en de chemische industrie centraal staan.

C3 heeft nog geen materiaal ontwikkeld speciaal voor de lerarenopleiding, maar met alle bestaande materialen en activiteiten hoopt C3 lerarenopleiders en lio’s voldoende handvatten te bieden om chemie onder jongeren te promoten in de les. Als er behoefte is aan specifiek materiaal voor de lerarenopleiding, hoort C3 het graag! Stuur dan een mailtje naar info@C3.nl.

Verwijzingen

 • Website: www.C3.nl
 • Stichting C3 werkt aan een database met daarin alle materialen en activiteiten. Wil je op de hoogte blijven van de lancering van deze database en van nieuwe materialen en activiteiten? Meld je dan aan voor de digitale docentennieuwsbrief van C3.

Gerelateerde artikelen

ELWIeR en Ecent als één STEM