Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Een verzameling bronnen over Natuur en Milieu Educatie

Websites

 

ECENT artikelen

  • Adopteer een boom: Een praktische invulling van natuurzorg en natuurbeleving. In dit artikel beschrijft natuurpedagoog Kees Both hoe u op een praktische manier met kinderen aan de slag kunt met bomen in de eigen schoolomgeving.
  • Natuur als bondgenoot bij zorgverbreding, kan dat? In dit artikel beschrijft natuurpedagoog Kees Both de mogelijkheden en kansen die de natuur kan bieden bij zorgverbreding aan kinderen in het basisonderwijs.
  • Groene speelruimte bij school een handreiking. Natuurpedagoog Kees Both beschrijft in deze korte handreiking hoe te komen tot het inrichten van een groene speelruimte bij school.
  • Uitdagend water onderzoeken voor kinderen als voorbeeld van onderzoekend leren.
  • Concepten van kinderen Een studie gaat in op de problemen die kinderen kunnen hebben bij de ontwikkeling van begrippen van een aantal onderwerpen die vallen binnen het vakgebied natuuronderwijs/science.
  • Curricula voor natuuronderwijs Hoe heeft de inhoud van Natuuronderwijs zich sinds de jaren tachtig in Nederland ontwikkeld? Hoe verhoudt zich het Nederlandse aanbod tot het buitenlandse aanbod? Wat kan dat voor de kerndoelen kunnen betekenen? Een studie naar Curricula voor natuuronderwijs gaat op deze vragen in.
  • Onderzoekend en ontwerpend leren : 7 stappen Bij onderzoekend leren onderzoeken kinderen organismen, objecten en verschijnselen in hun omgeving onder begeleiding van hun leraar. Bij ontwerpend leren ontwerpen leerlingen een product. In allerlei praktijksituaties is gebleken dat de beide benaderingen elkaar goed aanvullen, en ook dat kinderen er op hun eigen niveau mee aan de slag kunnen.
  • Kunnen kinderen leren kijken als een ontwerper? Je kunt veel leren van hoe een schilder naar een landschap kijkt, omdat hij een apart perspectief op de omgeving heeft. Een bodemkundige heeft weer een ander perspectief op hetzelfde landschap waar je ook veel van kunt leren. Perpectieven, manieren van kijken en onderzoeken die experts hanteren, zijn dus aan te leren.

Gerelateerde video

Video over een vernieuwend lesprogramma genaamd de Digitale Slootjeskist. Deze les is gebaseerd op de traditionele slootjeskist van stichting Veldwerk / NME-centrum, maar richt zich op digitale middelen. Leerlingen gaan buiten biologisch onderzoek doen en gebruiken daarbij elektronische hulpmiddelen.

Overige

De CD ‘Draaien aan het Wiel’: Hierop vind u een lijst van de meest courante publicaties (en soort canon) op het terrein van NME uit www.nmeonderzoek.nl, waarbij ook aandacht is voor p.o. – websites/organisaties. Voor meer informatie kunt u hier terecht.

 

ELWIeR en Ecent als één STEM