Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

U-Talent

Over U-Talent

U-Talent is een samenwerkingsverband tussen de Universiteit Utrecht, de Hogeschool Utrecht en meer dan 40 partnerscholen uit de regio Utrecht. Het doel van U-Talent is om het regionale bètaonderwijs in het VO én in de bachelor van  het HO te versterken en de aansluiting tussen VO en HO te verbeteren. Sinds schooljaar 2017/2018 richt U-Talent zich echter niet meer exclusief op bèta en techniek: de Faculteit Geesteswetenschappen heeft als pilot negen masterclasses georganiseerd. Komend jaar zetten we deze pilot voort met een uitgebreider aanbod van masterclasses over taal, cultuur, mens en maatschappij.

U-Talent organiseert activiteiten voor docenten en voor leerlingen. Sommige activiteiten zijn alleen toegankelijk voor partnerscholen, aan andere activiteiten kunnen anderen ook deelnemen. Het Freudenthal Instituut van de Universiteit Utrecht is penvoerder van U-Talent. Bekijk hier de U-Talent brochure (pdf).

Bericht september 2019

U-Talent docentactiviteiten

U-Talent biedt komend schooljaar weer een aantal interessante activiteiten aan voor bètadocenten. De cursussen zijn gericht op verdieping van vakkennis en uitbreiding van (vak)didactische inzichten. Hieronder worden een paar activiteiten uitgelicht; het gehele programma is te vinden op de website en in de folder (pdf-bestand).

Docentennetwerken

Dit schooljaar gaan er docentennetwerken van start voor docenten informatica, natuurkunde, NLT, scheikunde en Science en techniek. In de U-Talent docentennetwerken bieden we vakinhoudelijke verdieping en de mogelijkheid om ideeën uit te wisselen met andere vakdocenten uit VO en HO. De deelnemers hebben zelf invloed op de precieze invulling van het programma.

Onderzoekend wiskunde leren

In deze cursus wordt behandeld hoe onderzoekend leren kan worden ingezet in het wiskundeonderwijs. Vanuit een theoretisch kader leert u praktische keuzes te maken op kleine en grotere schaal, zodat leerlingen meer ruimte krijgen voor onderzoek en ontdekking.

Opdat je de pret ziet van de spreadsheet

Spreadsheetsoftware biedt veel mogelijkheden die de grafische rekenmachine niet heeft. Het is een stuk veelzijdiger en daarnaast gebruiken de leerlingen in een latere studie of loopbaan vaker spreadsheets dan een rekenmachine. Tijdens de bijeenkomsten leert u hoe u spreadsheetsoftware inzet in uw les bij bovenbouw statistiek en dynamisch modelleren.

Digitale formatieve toetsing

Formatieve toetsen kunnen inzicht geven in het leerproces van de leerling en geven daardoor veel informatie over hoe ver een leerling is en wat hij/zij nog nodig heeft om nog verder te komen. Door dit online te doen, blijven gegevens niet alleen makkelijk bewaard en vergeleken, maar worden ook grote delen automatisch nagekeken. Zo genereert u snel bruikbare informatie voor leerlingen van elk niveau.

Fysische geografie: rivieren, riviermondingen en de kust

In deze activiteit laten we zien hoe onderzoek naar deltavorming gebruik maakt van natuurkunde, geologie, ecologie en experimentele vaardigheden. Nieuwe inzichten worden ondersteund met hands-on experimenten, eenvoudige rekenmodellen en gegevens die online beschikbaar worden gemaakt. Via een practicum gaan we kijken naar de effecten van waterstromingen op sedimentatie en in een GIS-practicum (Geografische Informatie Systemen) maken we een hoogteprofiel van een te onderzoeken stroomgebied. Deze activiteit is geschikt voor zowel aardrijkskunde- en natuurkundedocenten als NLT docenten.

Onderwerp een Escape Room

Escape Rooms zijn sinds een aantal jaar enorm populair als recreatief uitje. Maar ook in het onderwijs kunnen Escape Rooms prima worden ingezet, om leerlingen op een leuke en uitdagende wijze zelf aan de slag te laten gaan. In twee bijeenkomsten maakt u samen met collega’s van andere scholen onder begeleiding van experts een Escape Room voor uw leerlingen.

Partnerschool worden

Scholen uit Utrecht en (brede) omgeving kunnen partnerschool van U-Talent worden. Deelname is mogelijk op twee niveau’s: Ambitie en Connectie.

De stuurgroep U-Talent bepaalt jaarlijks het aantal scholen dat deel kan toetreden tot  de Ambitie- en Connectieprogramma’s.

U-Talent Ambitie

Het U-Talent Ambitieprogramma is de intensieve samenwerkingsvariant tussen scholen, universiteit en hogeschool. Leerlingen van ambitiescholen nemen deel aan verschillende campusactiviteiten voor onderbouw, havo-bovenbouw en vwo-bovenbouw, waaronder de U-Talent Academy en het U-Talent College. Daarnaast ontwikkelen Ambitiescholen voor hun leerlingen uitdagende verrijkingsprogramma’s en –activiteiten in de bètavakken en delen deze met elkaar. Docenten, TOA’s en schoolleiders van ambitiescholen kunnen deelnemen aan het docentenprogramma van U-Talent. De coördinatoren van de Ambitiescholen vormen een docentennetwerk en komen vier keer per jaar bij elkaar om hun ervaringen en ideeën voor goed bèta-onderwijs uit te wisselen en te overleggen over de voortgang van het programma. Op de scholenpagina staat een overzicht van alle Ambitiescholen.

Bekijk hier de Ambitie informatieflyer (pdf).

 

U-Talent Connectie

Het U-Talent Connectieprogramma is een samenwerkingsvariant tussen scholen, universiteit en hogeschool, waarbij de scholen gebruik maken van een deel van het U-Talent aanbod. Leerlingen van Connectiescholen nemen deel aan verschillende campusactiviteiten voor onderbouw, havo-bovenbouw en vwo-bovenbouw, waaronder masterclasses en pws-plus. Docenten, TOA’s en schoolleiders van ambitiescholen kunnen deelnemen aan het docentenprogramma van U-Talent. De coördinatoren van de Connectiescholen vormen een docentennetwerk en komen vier keer per jaar bij elkaar om hun ervaringen en ideeën voor goed bèta-onderwijs uit te wisselen en te overleggen over de voortgang van het programma. Op de scholenpagina staat een overzicht van alle Connectiescholen.

Bekijk hier de Connectie informatieflyer (pdf)

Samenwerkingsovereenkomst

De U-Talent samenwerking is vastgelegd in een langjarige samenwerkingsovereenkomst, die alle partnerscholen en de HO instellingen tekenen. In deze overeenkomst zijn de wederzijdse rechten en plichten vastgelegd evenals de organisatiestructuur. Op verzoek (U-talent@uu.nl) sturen wij u de samenwerkingsovereenkomst toe.

Deelnemende scholen betalen een jaarlijks bedrag afhankelijk van de schoolgrootte en het programma waaraan ze deelnemen (Ambitie of Connectie).

Beleid

Bekijk hier het Meerjarenbeleidsplan U-Talent 2017-2022 (pdf) en Activiteitenverslag U-Talent 2016-2017 (pdf).

Achtergrond

U-Talent komt voort uit het Junior College Utrecht (JCU).

Het JCU is opgericht in 2004 door Universiteit Utrecht en de middelbare scholen en bood een intensief, tweejarig programma voor 5- en 6-vwo scholieren. Zij volgden de bètavakken twee dagen per week op de universiteit.

Opbrengsten van dit programma zijn regionaal en landelijk verspreid. Sanne Tromp (directeur JCU) en Hans van Himbergen (voorzitter van het toenmalige JCU-bestuur) hebben met een groot aantal collega’s van de universiteit en de scholen de ontwikkeling van het JCU tot een succesvol onderwijslaboratorium geleid. In 2014 kreeg de laatste Jaarklas van het JCU zijn getuigschrift.

In december 2012 presenteerde Sanne Tromp het plan voor de U-Talent Academie en de verbreding naar onderbouw en havo kreeg vervolgens ook gestalte. In september 2014 is het U-Talent Connectie programma begonnen.

Het voormalige Bètasteunpunt Utrecht is in 2015 formeel geïntegreerd in U-Talent, dat zich onverminderd inzet voor verdieping en verrijking in bèta en techniek.

 

ELWIeR en Ecent als één STEM