Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Curr.nu en de lerarenopleiding M/N (tussenstand zomer 2019)

Naar aanleiding van de werkgroep over het werk van het ontwikkelteam M/N op de Ecent conferentie van 17-5-2019

“Onze wereld is de directe werkelijkheid waar leerlingen zich kunnen verwonderen, leren en ontwikkelen. Vanuit verschillende disciplines leer je jezelf en de wereld om je heen (ver)kennen, begrijpen, verklaren en waarderen. Het leergebied leent zich om een diversiteit aan contextrijke leeromgevingen op te zoeken en ervaringen op te doen, zowel binnen als buiten de school.”

Dit is de visie van het ontwikkelteam Mens en Natuur zoals deze werd verkondigd tijdens de Ecent conferentie op 17 mei 2019.

Martin Vos vertelde als lerarenopleider wat de plannen van het ontwikkelteam Mens en Natuur precies inhouden. Het ontwikkelteam Mens & Natuur beschrijft vanuit een gezamenlijk ontwikkelkader met ‘Mens & Maatschappij’ de essentie van het leergebied ‘Mens & Natuur’ in tien grote opdrachten (GO).

 1. Aard van natuurwetenschappen & technologie
 2. Maatschappelijke vraagstukken
 3. Denkwijzen
 4. Werkwijzen
 5. Signalen & informatie
 6. Wisselwerking & energie
 7. Overleven van organismen
 8. Natuurlijke grondstoffen & materialen
 9. Aarde
 10. Heelal & tijd

De GO’s zijn uitgewerkt in bouwstenen die vanuit vier invalshoeken zijn beschreven (zie ook de figuur bovenaan met doorklik):

 • Perspectief-bouwstenen; vraagstukken, ontwikkelingen of verschijnselen waartoe je je kunt verhouden. (Duurzaamheid, Gezondheid, Wetenschap en Technologie)
 • Denkwijze-bouwstenen; manieren van kijken, ordenen en/of redeneren. (Patronen en ordening; Systemen; Schaal, verhouding en hoeveelheid; Oorzaak en gevolg; Systemen; Structuur, vorm en functie)
 • Werkwijze-bouwstenen; voor het leergebied kenmerkende handelingen en activiteiten. (Onderzoeken; Ontwerpen; Modelgebruik; Praktisch handelen)
 • Concept-bouwstenen; de (abstracte) kernbegrippen van het leergebied (principes, beginselen, theorieën, ideeën, beelden, wetten, structuren, ordeningen of systemen) die een kader vormen voor de kennisopbouw in het leergebied.

De combinatie van deze vier typen bouwstenen, ook in samenhang met bouwstenen uit de andere leergebieden, zorgen dat het onderwijs betekenisvol wordt voor leerlingen en brengt de persoonsvorming, socialisatie en kwalificatie in balans.
Binnen de bouwstenen wordt de doorlopende leerlijn vormgegeven aan de hand van groeirichtingen. We noemen dit groeirichtingen, omdat een leerling een richting in zijn/haar eigen tempo kan doorlopen en zichzelf daarin verder kan blijven ontwikkelen.

Verwijzingen

ELWIeR en Ecent als één STEM