Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

GEM – Zomerkampen voor STEM meisjes

Empower Girls to Embrace their Digital and Entrepreneurial Potential

Een Europees project 2020-2022

Contact in NL: UU (FI)

GEM werkt in NL samen met de u-talent.nl/girlsclub.

Slogan: To bring Girls2STEM and make them Girls4STEM we need to provide STEM4Girls.

Kern
Ontwerpen en organiseren van (gratis) eén- a twee-weekse zomerkampen voor meisjes 13-18 jaar, in de zomers van 2021 en 2022, om daarmee een levendige ervaring te organiseren wat betreft ‘bèta-contexten’, zoals software-engineering, programmeertalen, e.d.
De ervaringen in de verschillende partnerlanden in EU zullen gebruikt worden om elkaar te versterken in de lokale keuzes en uitwerkingen voor kampen en andere activiteiten (en aanvullend onderzoek).

Een en ander kan worden uitgevoerd met een ondersteunende subsidie van de EU volgens
deze regeling.

 • Number of organized camps: each partner will run 2 summer camps during project duration which sums up to 22 summer camps (at least, it might be more depending on the realization. Some HEI might organize large camps, offering activities for different age levels at the same time, some HEI might organize more than one camp per summer and sort them by topics or age levels).
 • number of participants: 1000 girls are a realistic target (assuming that each summer camp attracts around 50 girls). This calculation matches with other summer camps, which were organized by our partners and linked schools.
 • Percentage of female teachers/educators running the sessions (as described above female STEM teachers are necessary to help girls overcome stereotypes). As a realistic target, we estimate that at least 11 female teachers will be involved in the sessions (if we assume, that 2 teachers will be involved in the summer camps in each country). It might be much more female teachers, as probably most countries will involve more than 2 teachers.
 • number of actively involved business representatives per country as indirect indicator to evaluate our links to the world of work (because these links are important to connect girls and possible future employers). Again, a modest estimate would be that we involve 3 business representatives per country and summer camp, leading to 33 business representatives involved.

Andere spinoff – een Europees GEM netwerk (GEMNet): a network of schools, universities, high education institutions and companies will be set up. It will serve as a platform to support the advancement of girls in STEM education and careers, to exchange best practices and to raise awareness of girls all over Europe concerning the full spectrum of education and training options.

Germany University of Education Freiburg
Czech Republic Charles University, Praag
Spain University of Jaen
Malta University of Malta
Sweden Jönköping University
Cyprus University of Nicosia
Netherlands Utrecht University
Slovakia University of Constantine the Philosopher Nitra
Lithuania Vilnius University
Greece National and Kapodistrian University of Athens
Norway Norwegian University of Science and Technology
17 maart 2022 Na & Inf. – Nog geen thema

(genoemd zijn: roosters/patronen/atomen/crystallen/thermodynamica)

9 december 2021 Wi. & Inf. – Patronen

 • Patronen in de muziek (informatica, muziek programmeren)
 • Patronen in het platte vlak (wiskunde, islamitische kunst)
14 oktober 2021 Na & Inf. – Game-design

Scratch, zelf een (natuurkundige) game maken

In dit jaar waren er drie bijeenkomsten, waarbij vooral in de bijeenkomst in juni 2021 is
samengewerkt met GEM.

1-1-2020 tot 1-8-2020 Ontwerp van de zomerkampen
voornamelijk ook op basis van de eerste (online) consortium-meeting die we hebben gehad in maart 2020.
1-4-2021 tot 1-1-2022 Concrete cyclus – zomerkamp 2021
voorbereiding – uitvoering – evaluatie
1-1-2022 tot 1-1-2023 Concrete cyclus – zomerkamp 2021
voorbereiding – uitvoering – evaluatie

Het klopt dat er een ‘gat’ zit in dit project van 1-8-2020 tot 1-4-2021. Dit is bewust gekozen, om vooral een goede focus te krijgen op twee zomerkamp-cycli in 2021 en 2022, die mogelijk is geworden door een uitloop van het project ivm de corona-crisis in 2020.

In verband met het effect van rolmodellen is er voor gekozen om in principe alleen maar vrouwen te vragen om de zomer-cursussen te verzorgen.

Wij zoeken daarom een medewerker (v) die in 2021 en in 2022 betrokken wil zijn bij het uitvoeren van de zomer-cursus. We denken – momenteel, 2020 – aan een cursus van enkele dagen aan het begin van de zomer, uit te voeren in een van de grote steden in Nederland.
De taken zullen liggen bij de voorbereiding van deze zomer-cursus, het uitvoeren en het evalueren. Er zal gestreefd worden naar samenwerking met andere instellingen die al actief zijn op het gebied van het geven van zomer-cursussen voor meisjes.

De omvang is 0.2 (evt. 0.3) fte, ingaande januari 2021 en tot aan het eind van het project, 1-1-2023. Ervaring met bèta-didactiek (binnenschools en/of buitenschools) strekt tot aanbeveling, en daarbinnen ervaring met programmeren/computational thinking in een setting met jongeren (kinderen vanaf ongeveer 12 jaar).

Graag even contact opnemen met Vincent Jonker (v.jonker [ad] uu.nl), Universiteit Utrecht

We have made a ‘joint-venture’ between GEM and the girlsclub.

We will work with girls age group 14-15 (grades 8 and 9). The girls come from schools in the Utrecht Region (about 50 girls in a total).

In spring 2021 there will be three meetings

March, 15 (life)
 • Workshop on physics
 • Workshop on robotics
May, 31 (life)
 • An opening word by the Dean of the Faculty of Science, Isabel Arends
 • Workshop on music, by Christian Köppe, computer science
 • An outdoor activity with 7 small science problems to solve
June, 21 (online)
 • Opening
 • Workshop with Augmented Reality, see example
September
November
 • Booij, C., Jansen, E. J. M. and Van Schaik, E. (2015). Long term, interrelated interventions to increase women’s participation in STEM in the Netherlands (PDF). Amsterdam: VHTO.
 • Eccles, J. S. (2012). Gender and STEM: Opting In Versus Dropping Out (PDF). Amsterdam: VHTO.
 • Milgram, D. (2017). How to Recruit Women and Girls to the Science, Technology, Engineering, and Math (STEM) Classroom Technology and Engineering Teacher, 71(3), 4-11
 • Romero Ariza, M. (Ed.). (2017). Education and Responsible Research and Innovation (RRI): International Perspectives. (3 ed. Vol. 5).
 • O’Dea, R. E., Lagisz, M., Jennions, M. D. and Nakagawa, S. (2018). Gender differences in individual variation in academic grades fail to fit expected patterns for STEM (PDF) Nature Communications, 9(3777)
 • Winkelmann, H., Van den Heuvel-Panhuizen, M. and Robitzsch, A. (2008). Gender differences in the mathematics achievements of German primary school students: results from a German large-scale study ZDM Mathematics Education, 40, 601–616. 10.1007/s11858-008-0124-x

ELWIeR en Ecent als één STEM