Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

GEM – Zomerkampen voor STEM meisjes

Empower Girls to Embrace their Digital and Entrepreneurial PotentialEen Europees project 2020-2022

Contact in NL: UU (FI)

GEM werkt in NL samen met de
u-talent.nl/girlsclub.

Slogan: To bring Girls2STEM and make them Girls4STEM we need to provide STEM4Girls.

Kern van GEM
Ontwerpen en organiseren van (gratis) eén- a twee-weekse zomerkampen voor meisjes 13-18 jaar, in de zomers van 2021 en 2022, om daarmee een levendige ervaring te organiseren wat betreft ‘bèta-contexten’, zoals software-engineering, programmeertalen, e.d. Naast workshops en colleges over verschillende onderwerpen is er ook tijd vrijgemaakt om elkaar beter te leren kennen aan de hand van leuke activiteiten.

De ervaringen in de verschillende partnerlanden in EU zullen gebruikt worden om elkaar te versterken in de lokale keuzes en uitwerkingen voor kampen en andere activiteiten (en aanvullend onderzoek).

Een en ander kan worden uitgevoerd met een ondersteunende subsidie van de EU volgens
deze regeling.

 • Aantal georganiseerde kampen: elke partner zal gedurende de looptijd van het project 2 zomerkampen organiseren, wat neerkomt op 22 zomerkampen (althans, het kan meer zijn, afhankelijk van de realisatie). Sommige HEI organiseren grote kampen en bieden tegelijkertijd activiteiten aan voor verschillende leeftijden, terwijl andere HEI meer dan één kamp organiseren, en elk kamp aanpassen aan een bepaalde leeftijd of onderwerp.
 • Aantal deelnemers: 1000 meisjes is een realistisch doel (ervan uitgaande dat elk zomerkamp ongeveer 50 meisjes trekt). Deze berekening komt overeen met andere zomerkampen die door onze partners en gekoppelde scholen werden georganiseerd.
 • Percentage vrouwelijke leraren/begeleiders die de sessies leiden (vrouwelijke STEM-leraressen zijn nodig om meisjes te helpen bij het overwinnen van de stereotypen). Als realistisch doel schatten we in dat er ten minste 11 vrouwelijke leerkrachten bij de sessies betrokken zullen zijn (als we aannemen dat er in elk land 2 leerkrachten betrokken zullen zijn bij zomerkampen). Het kunnen uiteraard veel meer vrouwelijke leraressen zijn, aangezien in de meeste landen waarschijnlijk meer dan twee leraren betrokken zullen zijn.
 • Aantal actief betrokken bedrijfsvertegenwoordigers per land als indirecte indicator om onze banden met de business wereld te evalueren (omdat deze banden erg belangrijk zijn om meisjes en mogelijke toekomstige werkgevers te verbinden). Nogmaals, een bescheiden schatting zou zijn dat we drie bedrijfsvertegenwoordigers per land en zomerkamp betrekken, wat zou leiden tot 33 bedrijfsvertegenwoordigers.

Andere spinoff – een Europees GEM netwerk (GEMNet): er wordt een netwerk van scholen, universiteiten, hoge onderwijsinstellingen en bedrijven opgezet. Het zal dienen als een platform om de uitdaging van meisjes in STEM-onderwijs en -loopbanen te ondersteunen, best practices uit te wisselen en meisjes in heel Europa bewust te maken van het volledige spectrum van onderwijs- en opleidingsmogelijkheden.

Germany University of Education Freiburg
Czech Republic Charles University, Praag
Spain University of Jaen
Malta University of Malta
Sweden Jönköping University
Cyprus University of Nicosia
Netherlands Utrecht University
Slovakia University of Constantine the Philosopher Nitra
Lithuania Vilnius University
Greece National and Kapodistrian University of Athens
Norway Norwegian University of Science and Technology
17 maart 2022 Na & Wi. – Dimensies

GirlsClub WIN – GEM – 17 maart 2022

9 december 2021 Wi. & Inf. – Patronen

 • Patronen in de muziek (informatica, muziek programmeren)
 • Patronen in het platte vlak (wiskunde, islamitische kunst)
14 oktober 2021 Na & Inf. – Game-design

Scratch, zelf een (natuurkundige) game maken

In dit jaar waren er drie bijeenkomsten, waarbij vooral in de bijeenkomst in juni 2021 is
samengewerkt met GEM.

1-1-2020 tot 1-8-2020 Ontwerp van de zomerkampen
voornamelijk ook op basis van de eerste (online) consortium-meeting die we hebben gehad in maart 2020.
1-4-2021 tot 1-1-2022 Concrete cyclus – zomerkamp 2021
voorbereiding – uitvoering – evaluatie
1-1-2022 tot 1-1-2023 Concrete cyclus – zomerkamp 2021
voorbereiding – uitvoering – evaluatie

Het klopt dat er een ‘gat’ zit in dit project van 1-8-2020 tot 1-4-2021. Dit is bewust gekozen, om vooral een goede focus te krijgen op twee zomerkamp-cycli in 2021 en 2022, die mogelijk is geworden door een uitloop van het project ivm de corona-crisis in 2020.

Ook bij deze zomerkampen waren er naast de educatieve workshops sportieve activiteiten, zoals klimmen, om elkaar beter te leren kennen.

We have made a ‘joint-venture’ between GEM and the girlsclub.

We will work with girls age group 14-15 (grades 8 and 9). The girls come from schools in the Utrecht Region (about 50 girls in a total).

In spring 2021 there will be three meetings

March, 15 (life)
 • Workshop on physics
 • Workshop on robotics
May, 31 (life)
 • An opening word by the Dean of the Faculty of Science, Isabel Arends
 • Workshop on music, by Christian Köppe, computer science
 • An outdoor activity with 7 small science problems to solve
June, 21 (online)
 • Opening
 • Workshop with Augmented Reality, see example
September
November
  • (2007). Beyond bias and barriers: Fulfilling the potential of women in academic science and engineering. Committee on Maximizing the Potential of Women in Academic Science and Engineering (US). Washington, DC: National Academies Press.
  • (2012). Blueprint for the future: Framing the issues of women in science in a global context: Summary of a workshop, National Research Council workshop: National Academies Press.
  • (2012). From Science to Business: Preparing Female Scientists and Engineers for Successful Transitions into Entrepreneurship: Summary of a Workshop, National Research Council Workshop. Washington, DC: The National Academies Press.

(2020). Evidence-Based Interventions for Addressing the Underrepresentation of Women in Science, Engineering, Mathematics, and Medicine: Proceedings of a Symposium in Brief. Paper presented at the National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine, Washington, DC.

 • (2020). Promising practices for addressing the underrepresentation of women in science, engineering, and medicine: Opening doors (Vol. National Academies Press). Washington DC.
 • (2020). The science of effective mentorship in STEM. Washington, DC: The National Academies Press.
 • Anderson, D., Lucas, K. B. and Ginns, I. S. (2003). Theoretical perspectives on learning in an informal setting Journal of research in science teaching, 40(2), 177-199. doi:10.1002/tea.10071 .
 • Avraamidou, L. (2015). Reconceptualizing Elementary Teacher Preparation: A case for informal science education International Journal of Science Education, 37(1), 108-135. doi:10.1080/09500693.2014.969358 .
 • Baker, D. R. (2003). Equity issues in science education. In B. J. Fraser and K. G. Tobin (Eds.), International Handbook of Sciece Education (pp. 869-895). London: Kluwer Academic Publishers.
 • Bielefeld, K. (2019). Female STEM Role Models: Increasing Girls in STEM Fields (PDF).
 • Blickenstaff, J. C. (2005). Women and science careers: Leaky pipeline or gender filter? Gender and Education, 17(4), 369–386. doi:10.1080/09540250500145072 .
 • Boaler, J. and Dweck, C. S. (2016). Mathematical mindsets : unleashing students’ potential through creative math, inspiring messages and innovative teaching.
 • Booij, C., Jansen, E. J. M. and Van Schaik, E. (2015). Long term, interrelated interventions to increase women’s participation in STEM in the Netherlands (PDF). Amsterdam: VHTO.
 • Chapman, S. and Vivian, R. (2016). Engaging the future of STEM – A study of international best practice for promoting the participation of young people, particularly girls, in science, technology, engineering and maths (STEM) (PDF).
 • Cole, M. and Griffin, P. (1987). Contextual factors in education. Madison, WI: University of Wisconsin, Wisconsin Center for Educational Research.
 • Eccles, J. S. (2012). Gender and STEM: Opting In Versus Dropping Out (PDF). Amsterdam: VHTO.
 • Eshach, H. (2007). Bridging in-school and out-of-school learning: Formal, non-formal, and informal education Journal of science education and technology, 16(2), 171-190. doi:10.1007/s10956-006-9027-1 .
 • Evans, M. A., Lopez, M., Maddox, D., Drape, T. and Duke, R. (2014). Interest-driven learning among middle school youth in an out-of-school STEM studio Journal of Science Education and Technology, 23(5), 624-640. doi:10.1007/s10956-014-9490-z .
 • Falk, J. H. and Dierking, L. D. (1992). The museum experience: Howells House.
 • Gladstone, J. and Cimpian, A. (2021). Which role models are effective for which students? A systematic review and four recommendations for maximizing the efectiveness of role models in STEM (PDF) International Journal of STEM Education, 2021. doi:10.1186/s40594-021-00315-x .
 • Grevholm, G. and Hanna, G. (Eds.). (1993). Gender and Mathematics Education, an ICMI Study. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.
 • Han, S. (2016). National education systems and gender gaps in STEM occupational expectations International Journal of Educational Development, 49, 175-187. doi:10.1016/j.ijedudev.2016.03.004 .
 • Huang, J., Gates, A. J., Sinatra, R. and Barab si, A. L. (2020). Historical comparison of gender inequality in scientific careers across countries and disciplines, Proceedings of the National Academy of Sciences (Vol. 117, pp. 4609-4616).
 • Ignotofsky, R. (2016). Women of Science – 50 fearless pioneers who changed the world (PDF): Ten Speed Press.
 • Jackson, C., Mohr-Schroeder, M. J., Bush, S. B., Maiorca, C., Roberts, T., Yost, C. and Fowler, A. (2021). Equity-Oriented Conceptual Framework for K-12 STEM literacy International Journal of STEM Education, 8(1), 1-16. doi:10.1186/s40594-021-00294-z .
 • Jahnke-Klein, S. (2001). Sinnstiftender Mathematikunterricht für Mädchen und Jungen. Baltmannsweiler: Schneider-Verlag Hohengehren.
 • Jiménez Celdrán, M. D. (2018). Análisis de la situación de la mujer en el sector STEM. Comparativa Espana-Pa ses Bajos [tesis de maestr a, .
 • Kisiel, J. (2006). More than lions and tigers and bears: Creating meaningful field trip lessons Science Activities: Classroom Projects and Curriculum Ideas, 43(2). doi:10.3200/SATS.43.2.7-10 .
 • LaForce, M., Noble, E., King, H., Century, J., Blackwell, C., Holt, S., Ibrahim, A. and Loo, S. (2016). The eight essential elements of inclusive STEM high schools International Journal of STEM Education, 3(21). .
 • Lauer, S., Momsen, J., Offerdahl, E., Kryjevskaia, M., Christensen, W. and Montplaisir, L. (2013). Stereotyped: Investigating Gender in Introductory Science Courses CBE Life Sciences Education, 12(1), 30–38. doi:10.1187/cbe.12-08-0133 .
 • Luo, T., So, W. W. M., Wan, Z. H. and Li, W. C. (2021). STEM stereotypes predict students’ STEM career interest via self-efficacy and outcome expectations International Journal of STEM Education, 8(1), 1-13. doi:10.1186/s40594-021-00295-y .
 • Mayer-Smith, J., Pedretti, E. and Woodrow, J. (2000). Closing of the gender gap in technology enriched science education: a case study Computers & Education, 35(1), 51-63. doi:10.1016/S0360-1315(00)00018-X .
 • Mervis, E. (2018). They’re fun. But can STEM camps for girls really make a difference? (PDF) Science Insider, 2018. doi:10.1126/science.aav2806 .
 • Neuhaus, J. and Borowski, A. (2018). Self-to-Prototype Similarity as a Mediator Between Gender and Students’ Interest in Learning to Code International Journal of Gender, Science and Technology, 10(2), 233-252. .
 • Nosek, B. A., Smyth, F. L., Sriram, N., Lindner, N. M., Devos, T., Ayala, A. and Greenwald, A. G. (2009). National differences in gender–science stereotypes predict national sex differences in science and math achievement. Paper presented at the National Academy of Sciences of the United States of America.
 • Patrick, H., Mantzicopoulos, P. and Samarapungavan, A. (2009). Motivation for learning science in kindergarten: Is there a gender gap and does integrated inquiry and literacy instruction make a diference. Journal of Research in Science Teaching, 46(2), 166-191. doi:10.1002/tea.20276 .
 • Phipps, M. (2010). Research trends and findings from a decade (1997–2007) of research on informal science education and free-choice science learning Visitor studies, 13(1), 3-22. doi:10.1080/10645571003618717 .
 • Puy-Rodríguez, A. and Pascual Pérez, M. (2006). Comparative analysis of existing national initiatives on the integration of the gender dimension in research contents. Deliverable D3.10: GENDER-NET project.
 • Reilly, D. (2012). Gender, Culture, and Sex-Typed Cognitive Abilities PLoS ONE, 7(7), e39904. doi:10.1371/journal.pone.0039904 .
 • Robinson, A., Simonetti, J. H., Richardson, K. and Wawro, M. (2021). Positive attitudinal shifts and a narrowing gender gap: Do expertlike attitudes correlate to higher learning gains for women in the physics classroom? Physical Review Physics Education Research, 17(1), 010101. doi:10.1103/PhysRevPhysEducRes.17.010101 .
 • Romero Ariza, M. (Ed.). (2017). Education and Responsible Research and Innovation (RRI): International Perspectives. (3 ed. Vol. 5).
 • Sadler, T. D., Barab, S. A. and Scott, B. (2007). What do Students Gain by Engaging in Socioscientific Inquiry? Research in Science Education, 37(4), 371-391. doi:10.1007/s11165-006-9030-9 .
 • Sánchez de Madariaga, I. (2012). Structural change in research institutions: Enhancing excellence, gender equality and efficiency in research and innovation: European Union.
 • Sjøberg, S. and Schreiner, C. (2010). The ROSE project. An overview and key findings (PDF) (March), 1–31. .
 • Stearns, E., Botta, M. C., Davalos, E., Mickelson, R. A., Moller, S. and Valentino, L. (2016). Demographic Characteristics of High School Math and Science Teachers and Girls’ Success in STEM (PDF) Social Problems, 63(1), 87–110. doi:10.1093/socpro/spv027 .
 • Steinke, J., Applegate, B., Penny, J. R. and Merlino, S. (2021). Effects of Diverse STEM Role Model Videos in Promoting Adolescents’ Identification International Journal of Science and Mathematics Education, 1-22. doi:10.1007/s10763-021-10168-z .
 • Tan, E., Calabrese Barton, A., Kang, H. and O’Neill, T. (2013). Desiring a career in STEM‐related fields: How middle school girls articulate and negotiate identities‐in‐practice in science Journal of Research in Science Teaching, 50(10), 1143-1179. .
 • Thuneberg, H. M., Salmi, H. S. and Bogner, F. X. (2018). How creativity, autonomy and visual reasoning contribute to cognitive learning in a STEAM hands-on inquiry-based math module Thinking Skills and Creativity, 29, 153–160. doi:10.1016/j.tsc.2018.07.003 .
 • Vooren, M., Haelermans, C., Groot, W. and Van den Brink, H. M. (2022). Comparing success of female students to their male counterparts in the STEM fields: an empirical analysis from enrollment until graduation using longitudinal register data International Journal of STEM Education, 9(1), 1-17. doi:10.1186/s40594-021-00318-8 .
 • Wang, M. T. and Degol, J. (2013). Motivational Pathways to STEM Career Choices: Using Expectancy-Value Perspective to Understand Individual and Gender Differences in STEM Fields Developmental Review : DR, 33(4). doi:10.1016/j.dr.2013.08.001 .
 • Yezierski, E. J. and Birk, J. P. (2006). Misconceptions about the Particulate Nature of Matter. Using Animations To Close the Gender Gap Journal of Chemical Education, 83(6), 954-960. doi:10.1021/ed083p954 .

 

Maart 2022 – Wiskunde – Natuurkunde – Dimensies

Losse ideeën

Numb3rs, episode 409 (fractals) Relativiteit: Materiaal van Fleur Kamphorst Wegen/meten (proefschrift Mara Otten) Weegschaal (Fruitweegschaal, DWO).
Fractals NWD (2004) Golven en patronen Fibonacci? Bloedbaan-simulatie

December 2021 – Informatica – Wiskunde – Vlakvullingen

Randfiguren (W1216) Natuurlijke algebra (Martin Kindt) Regelmaat en symmetrie (W1216) Lappendekens (OWD)
Aardappelen stempelen (GRD) Escher envelop (GRD)
Overig
 • Kapla
 • Polydron
 • Muqarnas
 • csunplugged.org (en csunplugged.nl)

Oktober 2021 – Informatica – Natuurkunde – Raspberry Pi Projects

 • Schetenvanger
 • Trefbal

Juni 2021 – Wiskunde – Augmented Reality

Voorafgaande aan dit onderdeel: Je hebt een A4tje nodig met een ‘anker’-afbeelding (de letters CT in een zwart vierkant). Print dit A4tje. Leg dit op je tafel of op de grond, en dan zal dit door ‘Colette’ gebruikt worden om een AR-model te verankeren.

ELWIeR en Ecent als één STEM