Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Meisjes, Natuurkunde en Techniek: MENT

Het kan heel informatief en vernieuwend zijn om ‘oude’ materialen te bestuderen…

Begin jaren tachtig (twintigste eeuw) wordt vanuit de overweging dat meer vrouwen in het beroepsproces gaan meedraaien en daarmee dat er meer mogelijke richtingen aangegeven moeten worden, aandacht besteed aan het beter in beeld brengen van de “niet-traditioneel vrouwelijke sectoren en opleidingen” als natuurwetenschap en techniek.

Hiertoe ontwikkelt onder andere de vakgroep didactiek van de TU Eindhoven een aantal modules waarmee meisjes in MAVO 3 en 4 een indruk zouden kunnen krijgen van wat er op een MTS (middelbaar technische school) geleerd kon worden. In de eindevaluatie worden de doelen netjes weergegeven: ‘Het MENT-project heeft in de periode 1982-1991 drie functies gehad’:

  1. Initiëren van veranderingen in het natuurkunde en techniekonderwijs (discussies en werkgroepen met schoolteams, docenten en decanen)
  2. Ondersteuning bieden aan docenten en scholen die activiteiten op emancipatiegebied ondernemen
  3. Het in kaart brengen van de positie van meisjes in natuurkunde en techniekonderwijs.’

Modules

Literatuur
  • Brand, M., (1991), Eindrapport MENT-project; tien jaar aandacht voor de positie van meisjes in natuurkunde en techniek onderwijs. Eindhoven: MENT / TUE, ISBN 9073993067
  • Alting, A., De Leeuw, A., Udo, S. (eds) 1986 Studiedag MENT

ELWIeR en Ecent als één STEM