Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Leerplatform Enlight Ed

Enlight Ed heeft een leerplatform gebouwd waarmee pabostudenten opdrachten kunnen maken door vragen te beantwoorden in een chatomgeving. Elk verkeerd antwoord biedt een kans om de student iets te laten leren door hulpvragen te stellen en hints te geven. Voor de student is het prettig dat hij/zij op deze manier altijd begeleiding krijgt bij oefening en dus niet vast komt te zitten.
Op dit moment zijn er meer dan 300 opgaven voor de WISCAT toets beschikbaar. Verder is er de mogelijkheid voor docenten om hun eigen opgaven te maken.
Omdat deze aanpak digitaal is, biedt die ook de mogelijkheid om data te verzamelen om onderzoek te doen naar hoe kinderen rekenen leren. Bijvoorbeeld is terug te vinden welke concepten goed beheerst zijn en welke meer geoefend moeten worden, maar ook welke manier van een uitleg het beste aansluit bij een groep leerlingen; welke het beste werkt om de niveauverhoging voor elkaar te krijgen.
Juist nu begeleiding van studenten op afstand opeens een grote rol speelt in het onderwijs kan het leerplatform van grote waarde zijn. Daarom hebben we de komende twee maanden gratis proefaccounts beschikbaar gemaakt voor pabodocenten en hun studenten. Als u geïnteresseerd bent om dit uit te proberen, de opdrachten open te stellen voor uw studenten, uw eigen oefeningen te maken, of om mee te denken over mogelijke onderzoeksvragen, kunt u contact opnemen met: info@enlighted.app of 0641360377 (WhatsApp)

ELWIeR en Ecent als één STEM