Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Verdiepingscursus (beginnende) opleiders rekenen-wiskunde


Sinds 2020 wordt deze nascholing voor (beginnende) pabo-docenten aangeboden.

Algemeen

Deze ‘verdiepingscursus (beginnende) opleiders rekenen-wiskunde’ richt zich op ondersteuning en scholing op het gebied van het reken-wiskundeopleidingsonderwijs.

De cursus biedt zicht op reken-wiskundedidactiek in de basisschool en op de opleiding, legt de link tussen beide en stelt de opleidingspraktijk van de cursist centraal. De afronding van de cursus bestaat uit een praktijkonderzoek dat op de eigen opleiding wordt uitgevoerd.

Jaargangen

ELWIeR en Ecent als één STEM