Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Het Praktijkboek natuurkundedidactiek – Natuurkundelessen ontwerpen

De eerste druk van het praktijkboek natuurkundedidactiek – Natuurkundelessen ontwerpen is online beschikbaar.

Het boek is bedoeld voor gebruik bij het onderdeel vakdidactiek in de tweedegraads lerarenopleiding als kennisbasis voor (aanstaan­de) natuurkundeleraren in het vmbo (voor het vak NaSk 1) en de onderbouw havo en vwo. Het biedt daarnaast ondersteuning aan de leraar die daar actief aan de slag wil met het verder ontwikkelen van het eigen onderwijs.

Op de website van het boek staan de afzonderlijke hoofdstukken van het praktijkboek.  Deze teksten – zo wordt ook in het voorwoord van het boek al uitdrukkelijk gesteld – schrijven niet voor wat een leraar zou moeten doen en hoe, maar geven op praktijkervaringen gebaseerde (en soms weten­schappelijk onder­bouwde) informatie, geïllustreerd met inspirerende voorbeel­den van wat een leraar zou kunnen doen. Er is – anders dan gebruikelijk, met het oog op de leesbaarheid – voor gekozen om de verwijzingen naar de achterliggende boeken of boekhoofdstukken, websites, artikelen en lesmateriaalvoorbeelden niet in de tekst van het praktijkboek op te nemen. Die ver­wijzingen staan per hoofdstuk op de website bij ‘bronnen voor verdere studie’.

Een verdere verbreding, ver­dieping en onder­bouwing is desgewenst te vinden in het Handboek natuurkundedidactiek (Kortland, Mooldijk & Poorthuis, 2017) en de bijbehorende website www.natuurkundedidactiek.nl.

Daarnaast biedt de website per hoofdstuk ook onder­steuning voor lerarenopleiders bij het gebruik van het praktijkboek in de vorm van suggesties voor opleidingsactiviteiten, met de mogelijkheid om deze naar eigen inzicht aan te passen aan het door hen te geven onderwijs, waarna zij via de gebruikelijke kanalen van hun onderwijsinstelling kunnen worden aangeboden.

Het boek is opgedeeld in hoofdstukken in pdf en te downloaden via de website. Op de website is ook literatuur te vinden en ook materiaal voor de vakdidactici voor de opleiding.

 

Gerelateerde artikelen

ELWIeR en Ecent als één STEM