Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Beta4all

| VO |

Beta4all

Impuls naar noodzakelijke en voldoende vakinhoud voor de 1e graadsbevoegdheid

Abstract

Vakinhoudelijke scholing en nascholing op universitair niveau in Informatica, Natuur-, Wis- en Scheikunde, vanaf september 2020, kosteloos voor (aspirant-)studenten aan Nederlandse universitaire lerarenopleidingen en premasters, en nagenoeg kosteloos (administratiekosten € 35) als nascholing voor zittende docenten.

Het programma van Beta4all is primair opgezet als schakelprogramma voor studenten die een academische bètamasteropleiding anders dan het te geven schoolvak hebben afgerond. De vakken kunnen echter ook gevolgd worden als nascholing door docenten die zich willen verdiepen, weer eens lekker studeren, of om vakinhoudelijke kennis weer eens op te frissen. Het programma is dus een tapas uit de bacheloropleidingen, speciaal bereid en opgediend voor toekomstige en zittende leraren. De cursisten die je voorgingen waren er in hun evaluaties buitengewoon lovend over!

De cursussen zijn op universitair niveau en worden in principe afgesloten met een tentamen. De cursussen zijn echter ook zonder tentamen, met een certificaat van deelname te volgen. De cursussen worden op vrijdag gegeven in Utrecht (behalve experimentele fysica en sommige wiskundecursussen). Wanneer de coronamaatregelen van kracht blijven, dan gaan de cursussen gewoon door online.

Beta4all

2020-2021

Het programma voor 2020-2021 is:

Natk4All
• Sterrenkunde (3EC*)
• Quantumfysica (6EC)
• Elektriciteit en Magnetisme (6EC)
• Speciale relativiteitstheorie (3 EC)
• Mechanica (3 EC)
• Thermodynamica (3 EC)
• Deeltjesfysica (3 EC)

Chem4All
• Wiskunde voor Natuurwetenschappers (6 EC)
• Atoom- en Molecuulbouw (6 EC)
• Fysische Chemie (6 EC)
• Biochemie I & II (6 EC)
• Anorganische Chemie & Katalyse (6 EC)
• Industriële Chemie & Groene Chemie (6 EC)
• Organische & Macromoleculaire Chemie (6 EC)

Inf4All
• Grondslagen (6 EC)
• Algoritmiek (6 EC)
• Advanced Oriented Programming (6 EC)
• Netwerken (6 EC)
• Databases en Data Retrieval (6 EC)
• Media, Games en User Experience (6 EC)
• Kunstmatige Intelligentie (6 EC)
• Internet of Things (6 EC)

Wisk4all
• Fundamenten (3+3 EC)
• Meetkunde (3+3 EC)
• Stochastiek (3+3 EC)
• Analyse (3+3 EC)
• Algebra/Getaltheorie (3+3 EC)
• Numerieke methoden en optimaliseren (3+3 EC)
• Geschiedenis (6 EC)

(*EC = European Credit. 1 EC staat voor een studielast van
28 uur)

Voor wie

De cursussen staan in principe open voor iedereen die zich inhoudelijk wil verdiepen.

Wanneer

De cursussen worden tijdens het schooljaar gegeven op de vrijdagen tussen 11.00 en 17.00 uur m.u.v. experimentele fysica en sommige wiskundecursussen.

Zie voor specifieke roosters: www.beta4all.nl. Daarnaast zijn alle cursussen “blended” opgezet, dus met een grote component online- en zelfstudie.

Waar

De cursussen worden gegeven bij Boswell Bèta, aan de Daltonlaan in Utrecht, op het Science Park (met uitzondering van enkele wiskundecursussen die in Amsterdam plaatsvinden). Wanneer de coronamaatregelen van kracht blijven worden de cursussen volledig online gegeven via videoconferencing. http://www.boswell-beta.nl/

ELWIeR en Ecent als één STEM