Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Heuristieken, helpt dat bij 6VWO Wiskunde A?

Dit materiaal is ontstaan op basis van een opdracht binnen de lerarenopleiding (vakdidactiek). Wiskunde 6 VWO.

Achterliggende vraag bij het ontwerp van dit lesmateriaal

De ‘onderzoeksopgave’ is een onderdeel van het wiskunde A examen en wordt vaak niet goed gemaakt. Ook blijken VWO 6 wiskunde A leerlingen vaak vast te lopen bij lastigere vraagstukken. Tegelijk is het effectief kunnen oplossen van wiskundige problemen een basisvaardigheid in het curriculum en gericht op het toekomstige leven van de leerlingen.

De vraag die hier uit voortkomt: Hoe helpt de heuristische methode het effectief aanpakken van wiskundige vraagstukken resulterend in een beter probleemoplossend vermogen bij wiskunde A leerlingen in VWO 6?

Uitwerking

De praktische uitwerking van deze vraag is gezocht in het gebruik van de heuristische (=zoek) methode zoals deze is geïntroduceerd
door Pólya. De vier fasen staan in de flowchart.

De aanpak in de klas bestond uit het aanleren en toepassen van de heuristische methode bij een praktische opdracht statistiek, groepswerk over optimaliseren en een eindexamen onderzoeksopgave.

Voorbeeld van de aangeboden onderzoeksopgave

Er wordt in de aanpak door de leerlingen o.a. gewerkt met kaartjes:

Oplossingen van leerlingen:

Mini-onderzoekje naar wat leerlingen er precies mee deden en van vonden

Dit nog toevoegen

Conclusie

Dit nog toevoegen

(bijv. Een eerste indicatie van verbetering is zichtbaar; Herhalingsmeting in een toets omgeving is nodig; Het is de moeite waard te onderzoeken of deze methode eerder ingezet kan worden).

Lesmateriaal

Dit nog toevoegen

Verwijzingen

  • Polya, G. (1985). How to Solve It: A New Aspect of Mathematical Method (2 ed.). Princeton University Press. The mathematics education community is most familiar with Pólya’s work through his (1945/1957) introductory volume ‘How to solve it’, in which he introduced the term “modern heuristic” to describe the art of problem solving, and his subsequent elaborations on the theme in the two volume sets Mathematics and plausible reasoning (1954) and Mathematical discovery (1962)

Colofon

  • Gerard Glasbergen, docent wiskunde, Driestar Wartburg
  • Monica Wijers en Vincent Jonker, Universiteit Utrecht

Open leermiddelen voor bèta-didactiek

online repository met leer- en opleidingsmaterialen

Zie ook de Info-pagina op WikiWijs.

ELWIeR en Ecent als één STEM