Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Open Leermiddelen Alliantie NL

Openleermiddelenalliantie.nl

Samen werken aan goed lesmateriaal.

Zie ook Impuls open leermateriaal

Op 14 april 2022 werd duidelijk dat de commissie Nationaal Groeifonds ihkv de tweede ronde subsidieaanvragen geld beschikbaar stelt voor de Impuls Open leermateriaal, een plan dat vorm kreeg in de afgelopen twee jaar (en zeker ook ingekleurd door alles wat we – wel of niet – hebben geleerd van de Corona-crisis).

Een belangrijk focuspunt binnen deze impuls is het werken met Open Content. Open Content, ofwel OER (Open Educational Resources) is leermateriaal dat gratis toegankelijk is voor iedereen. Open content speelt een belangrijke rol in leermiddeleninnovatie omdat het
de diversiteit van beschikbare leermiddelen bevordert waardoor het voor docenten eenvoudiger wordt om te variëren in de didactiek. In de praktijk wordt de term open content met name gebruikt voor digitaal leermateriaal dat door iedereen kan worden ontwikkeld en ook door iedereen beschikbaar kan worden gemaakt op het internet.

Uit de (toegekende) aanvraag nemen we het volgende plaatje over:

Bron: Whitepaper European Schoolnet, Dr Marina Connelle en John Connell, January 2020
(Critical evaluation of quality criteria and quality instruments in OER repositories for the encouragement of effective teacher engagement)

Verwijzingen

ELWIeR en Ecent als één STEM

| expRW@uu.nl | elbd.sites.uu.nl