Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

zOEFi – Dagelijks klassikale rekenoefeningen

zOEFi, de Nationale Oefenimpuls

Dagelijkse, klassikale rekenoefeningen (Les- en opleidingsmateriaal).

Project 2009-2011

Kenmerken van het zOEFi-oefenen

Elke dag 10 minuten oefenen verstevigt de rekenbasis en zorgt voor parate kennis en vaardigheid.

  • Het gaat om het oefenen en automatiseren van de rekenbasis. Bijvoorbeeld de tafels.
  • zOEFi past naast elke methode en gaat uit van de doorlopende leerlijnen voor rekenen.
  • Tempo speelt een rol. Het moet goed en snel!
  • Begrip en inzicht zijn belangrijk. Denkend rekenen moet ook geoefend worden.
  • Plezier staat voorop. Speelse, interactieve en coöperatieve werkvormen houden alle leerlingen betrokken.
  • Oefenen is een serieuze zaak, ook als het op speelse wijze gebeurt. Herhaling, tempo, begrip en inzicht moeten voor een stevig rekenfundament zorgen.
  • De oefenactiviteiten vormen een doorgaande oefenlijn, maar zijn ook los te gebruiken, bijvoorbeeld om gericht aan een bepaald rekendomein te werken.

Lesmaterialen

In onderstaand overzicht staan de gepubliceerde zoefi’s handig bij elkaar

“De laatste tijd staat het oefenen van rekenkennis en – vaardigheden volop in de belangstelling. Verschillende instanties pleiten voor meer oefentijd en -aandacht. De rekencommissie van de ‘Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen’ die vorig jaar een advies uitbracht betreffende de verbetering van het rekenonderwijs op de basisschool, vermeldt in haar rapport:
Alle partijen zijn van mening dat leerlingen meer moeten oefenen met rekenen.’ (KNAW-Commissie rekenonderwijs basisschool(2009), pag.81).”
  • zOEFi-team. (2010). zOEFi een jaar later … – didactische kenmerken van basaal, digitaal, klassikaal oefenen – (PDF). In M. Van Zanten (Ed.), Panama Cursusboek 28 Waardevol reken-wiskundeonderwijs – Kenmerken van kwaliteit – (Vol. 28, pp. 221-219). Utrecht: Panama/ Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht. De staatssecretaris gaf daarom het Freudenthal Instituut de opdracht een ‘Nationale Oefenimpuls’ gestalte te geven. Dat werd zOEFi, een naam die de voorkeur kreeg omdat hij wat ‘sneller’ klinkt dan het eigenlijke acroniem nOEFi. Het zOEFi-team ging aan de slag en ontwikkelde digitale oefenactiviteiten waarmee leerkrachten met behulp van hun digibord het dagelijkse klassikale oefenen gestalte kunnen geven.
  • Kool, M. (2010). Met zOEFi bouwen aan de basis Volgens Bartjens, 29(3), 8-11. .

ELWIeR en Ecent als één STEM