Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Digitale didactische kennisbank scheikunde weer online

Kennisbank scheikunde

Deze kennisbank scheikunde is bedoeld ter ondersteuning van zij-instromers en andere beginnende docenten uit alle sectoren van het voortgezet onderwijs.

Doelstellingen

We zien de kennisbank als een bron van vakkennis en bijbehorende didactische aanwijzingen voor de docent, waar hij/zij naar specifieke behoefte uit kan putten.
Sommige teksten zijn wellicht ook voor leerlingen geschikt, maar dat is niet de opzet. In het didactiekdeel zit hier en daar wel leerlingenmateriaal of verwijzingen daarnaar.

Werkwijze 2010

De vakinhoudelijke concepten hebben we zoveel mogelijk gekoppeld aan vakdidactische kennis en/of aan kennis over misconcepties (alternatieve concepties) bij leerlingen. Hiertoe maken we gebruik van een schermpresentatie met tabbladen, die we hebben voorzien van onderwerpmenu’s. Afhankelijk van het thema hebben we ook tabbladen met andere kenniselementen toegevoegd (zoals verdieping, toetsen, kennis over preconcepten, etc.). Voor een aantal thema’s hebben we sets met toetsen apart toegevoegd en toegelicht (update 2010).

Samenwerking

De kennisbank Scheikunde werd ontwikkeld door het Ruud de Moor Centrum i.s.m. docenten van het Voortgezet Onderwijs en de Fontys Lerarenopleiding Tilburg:

  • Dr. I. Holtkamp, Faculteit Natuurwetenschappen, Open Universiteit Nederland, Den Haag
  • Dr. J. de Dobbelaere, Fontys Lerarenopleiding, Tilburg
  • Dr. J. Lutgerink, Ruud de Moor Centrum, Open Universiteit Nederland, Heerlen

Verwijzingen

ELWIeR en Ecent als één STEM