Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Kennisbanken

Project Kennisbanken

Revival van de kennisbanken

Zie ook Project diagnostische vragen.

Aanleiding

Er is veel kennis over hoe je bèta-concepten goed aanleert en waar het mis kan gaan. Deze kennis komt vanuit wetenschappelijk onderzoek en vanuit ervaringen in de klas. Bij de voorbereiding van een les heeft een docent echter beperkt toegang tot deze kennis. Een oplossing is een toegankelijke kennisbank: een verzameling van veelvoorkomende misvattingen (ook wel misconcepties of leerlingdenkbeelden genoemd). Zeker als er bij elke misvatting ook diagnostische vragen zijn waarmee een docent direct zichtbaar krijgt in welke mate de misvatting bij zijn leerlingen aanwezig is.
Deze kennisbanken zijn voor biologie, natuurkunde en scheikunde al (deels) ontwikkeld door de Open Universiteit. Helaas, toen de subsidie ophield werden deze niet meer onderhouden en afgemaakt.
Diverse partijen komen nu bijeen met de wens om op de lange termijn.

  • zorg te dragen voor het beheer van deze kennisbanken,
  • ze te laten aansluiten op het meest actuele curriculum,
  • ze uit te breiden met suggesties om specifieke misvattingen te voorkomen of aan te pakken
  • en diagnostische vragen te ontwikkelen bij elke misvatting.
Waarom willen we dit doen?

Kwalitatief goed bèta onderwijs voor alle leerlingen.

Hoe willen we dit doen?

Deze nationale kennisbanken moeten op de lange termijn behouden en verder ontwikkeld worden. Dit mag niet van enkele individuen of eenmalig geld afhankelijk zijn.

Wat gaan we doen?

De NVON heeft Sofie Faes aangesteld als projectleider. Zij gaat een projectvoorstel indienen bij het NVON bestuur voor financiering voor 2023. We gaan op zoek naar het beste model voor financiering en beheer op de lange termijn.
We beginnen met de kennisbank misvattingen in de biologie omdat daar al het meeste materiaal beschikbaar voor is. Als we weten hoe we willen dat het eruit komt te zien kunnen we het project uitbreiden naar natuurkunde en scheikunde.
We zoeken mensen die mee willen werken aan het meedenken en updaten van de kennisbank misvattingen in de biologie.
Parallel loopt het diagnostische vragen project waarbij docenten diagnostische vragen ontwikkelen bij misvattingen. Zie www.nvon.nl/diagnostischevragen.

Initiatiefnemers 2022

  • Sofie Faes – NVON (projectleider)
  • Alice Veldkamp – Ecent
  • Vincent Jonker – ELWIeR
  • Michiel van Dam – ICLON

Contactformulier voor een vraag, opmerking, aanmelding.

Verwijzingen

ELWIeR en Ecent als één STEM