Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Kennisbank biologie

Kennisbank biologie.

In 52 hoofdstukken een eenvoudig overzicht, met verwijzing naar Campbell (waar ze ook vandaan kwamen).

Onderdeel van project Kennisbanken.

Toelichting op het materiaal (2009)

Het gaat om misconcepten van leerlingen, zoals biologiedocenten ze ervaren. Ze zijn gerangschikt in thema’s en beschreven in een format, waarin het volgende is opgenomen: omschrijving, benodigde kennisachtergrond, oorzaken en voorbeeldoplossingen. De themaindeling hanteren we ook voor het vakinhoudelijk deel.

Auteurs (o.a.)

  • Els Jans, Faculteit Natuurwetenschappen, OUNL Eindhoven
  • Ennie Stuker, Windesheim, Zwolle
  • René Almekinders, Windesheim Zwolle
  • Denise Vlooswijk, Stedelijk College, Eindhoven
  • Emilie Eijckmans, Stedelijk College, Eindhoven
  • Walter Savelkouls, St. Joris College, Eindhoven
  • Inger Loopstra, Stedelijk Gymnasium, Haarlem
  • Jan Lutgerink, RdMC, OUNL Heerlen

Verwijzingen

ELWIeR en Ecent als één STEM