Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Kennisbank biologie -> Update 2024-2026: uitwerking ‘leerlingdenkbeelden’

Kennisbank biologie.

In 52 hoofdstukken een eenvoudig overzicht, met verwijzing naar Campbell (waar ze ook vandaan kwamen).

Onderdeel van project Kennisbanken.

Zoektermen: leerdenkbeelden, misconcepten, preconcepten, leerlingdenkbeelden.

Update 2024-2026 – project in het kader van de Impuls Open Leermiddelen

Centrale doelstelling: Het ontwikkelen van open leermateriaalgericht op het herkennen en wegwerken van misvattingen in de biologie.

In dit project gaan diverse partijen (UU, NVON, e.a.):

 1. In kaart brengen welke denkbeelden wel of niet in de kennisbank2009 staan in relatie tot concepten in nieuwe curricula,
 2. Leerlingdenkbeelden verzamelen in relatie tot de nieuwe concepten uit literatuuronderzoek en praktijkkennis van docenten. In schooljaar 24-25 zal een ‘Docent Ontwikkel Team’ hier mee bezig zijn. Geïnteresseerde docenten VMBO en docenten die lesgeven in de onderbouw en bovenbouw HAVO of VWO kunnen mailen naar sofie.faes [at] nvon.nl
 3. Deze denkbeelden koppelen aan diagnostische middelen (bijv. uit het project diagnostische vragen) en architectuur huidige kennisbank verbeteren.
 4. Onderzoeken hoe docenten ontwikkelde open leermiddelen inzetten

Een en ander wordt uitgevoerd in nauwe samenhang met het project diagnostische vragen.

Toelichting op het materiaal (2009)

Het gaat om misconcepten van leerlingen, zoals biologiedocenten ze ervaren. Ze zijn gerangschikt in thema’s en beschreven in een format, waarin het volgende is opgenomen: omschrijving, benodigde kennisachtergrond, oorzaken en voorbeeldoplossingen. De thema-indeling hanteren we ook voor het vakinhoudelijk deel.

Auteurs (o.a.)

 • Els Jans, Faculteit Natuurwetenschappen, OUNL Eindhoven
 • Ennie Stuker, Windesheim, Zwolle
 • René Almekinders, Windesheim Zwolle
 • Denise Vlooswijk, Stedelijk College, Eindhoven
 • Emilie Eijckmans, Stedelijk College, Eindhoven
 • Walter Savelkouls, St. Joris College, Eindhoven
 • Inger Loopstra, Stedelijk Gymnasium, Haarlem
 • Jan Lutgerink, RdMC, OUNL Heerlen

Verwijzingen

ELWIeR en Ecent als één STEM