Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Call voor PostDoc-VO

De call voor PostDoc-VO 2023 staat online:

www.nro.nl/calls/postdoc-vo-2022.

Deze call is bedoeld voor gepromoveerde bèta- en/ of techniekdocenten (biologie, informatica, natuurkunde, scheikunde, techniek en/of wiskunde) op een MBO- of VO-school die postdoc onderzoek binnen het bèta-domein op school willen doen. Dit toegepast wetenschappelijk onderzoek is (vak)didactisch van aard en beoogt bij te dragen aan de schoolontwikkeling.

Deel deze call gerust met geïnteresseerden! De deadline voor het indienen van aanvragen is 10 januari 2023.

Online informatiebijeenkomst NRO op 11 oktober 2022

NRO organiseert een informatiebijeenkomst waar geïnteresseerden met praktische vragen over de procedure en beoordeling terecht kunnen. Klik hier voor meer informatie en aanmelden.

Het postdoc-vo traject wordt begeleid door het Freudenthal Instituut dat de volgende twee (extra) informatiebijeenkomsten organiseert.

Online informatiebijeenkomst: algemene introductie

Maandag 17 oktober 2022 van 16.15 tot 17.00 uur

Deze bijeenkomst is bedoeld voor (nieuwe) kandidaten die nog geen eerdere informatiebijeenkomst van het Freudenthal Instituut hebben bijgewoond. Er is tijdens de bijeenkomst ruimte voor het stellen van vragen over het traject.

Online informatiebijeenkomst: het schrijven van een onderzoeksplan

Woensdag 19 oktober van 16.00 tot 17.00 uur

Deze bijeenkomst is bedoeld voor kandidaten die meer willen weten over het schrijven van een onderzoeksplan. Dit onderzoeksplan wordt door de docentonderzoeker zelf opgesteld in samenspraak met de school en een begeleider. De aanvraagprocedure wordt georganiseerd door NRO en vereist een uitgeschreven onderzoeksplan. Een externe commissie zal de aanvragen op kwaliteit beoordelen.

U kunt vragen over het schrijven van een onderzoeksplan uiterlijk 14 oktober naar ons mailen, zodat wij u zo optimaal mogelijk kunnen steunen.

Bij interesse voor (één van) deze twee bijeenkomsten kunt u zich via het volgende email-adres aanmelden: M. Tatar, projectmedewerker: m.tatar@uu.nl.

Inlichtingen

Meer informatie is te vinden op www.postdoc-vo.nl. Voor inhoudelijke vragen kunt u terecht bij Gjalt Prins of  Micha Ummels.

Gerelateerde artikelen

ELWIeR en Ecent als één STEM