Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Advieskring actualisatie kerndoelen rekenen/wiskunde

Het programmateam actualisatie kerndoelen vraagt – anno oktober 2022 – aan ELWIeR het volgende

Het team actualisatie kerndoelen rekenen/wiskunde is gevormd en de leden hebben in juli 2022 met elkaar en de opdracht kennisgemaakt. Het kerndoelenteam zal in maximaal 12 maanden de kerndoelen actualiseren en aan de minister opleveren.

De ‘advieskring’ zoekt een ‘ELWIeR vertegenwoordiger’. De advieskring geeft tussentijds feedback op tussenproducten aan de hand van adviesvragen van het kerndoelenteam. De advieskring bestaat uit een vaste vertegenwoordiging van organisaties en instellingen die een vakinhoudelijk belang hebben bij de actualisatie van de kerndoelen.

Het gaat om:

  • Constructief inbrengen van expertise, passend bij de ontwikkelfase en/of het specifieke (tussen)product en passend binnen de kaders van de werkopdracht van OCW aan SLO
  • Reflecteren op de (tussen)producten en concepten aan de hand van adviesvragen van het team dat de kerndoelen actualiseert.
  • Gericht organiseren van constructieve feedback bij de eigen achterban over de opgeleverde (tussen)producten en concepten en deze compact schriftelijk en mondeling toelichten aan de procesregisseur.

Er is sprake van een vacatievergoeding. Concreet gaat het om twee momenten: 1 ligt in de kerstvakantie (begin januari), en de ander eind maart/begin april 2023.

ELWIeR en Ecent als één STEM