Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Research Center for Curriculum Studies

Research Center for Curriculum Studies (samenwerking UvA/SLO)

RCCS

Uit de Startnotitie van het RCCS:

“De UvA en SLO starten samen het RCCS in 2023. UvA en SLO beschikken ieder over een eigen expertise en focus. De intentie is om te komen tot een gemeenschappelijke onderzoeksagenda voor het RCCS, die meerwaarde biedt ten opzichte van ieders eigen bestaande expertise. De te benoemen hoogleraar zal hiertoe een meerjarige onderzoeksagenda opstellen. Deze startnotitie is bedoeld om in aanloop naar deze agenda een schets te geven van het inhoudelijke speelveld, en is gebaseerd op twee inhoudelijke sessies met UvA en SLO-collega’s. De startnotitie biedt een kader voor de voorbereidende werkzaamheden door UvA en SLO in de periode maart-december 2023.

Curriculumpraktijken
Curriculum is een meervoudig en gelaagd concept met relevantie op micro-, meso- en macroniveau, oftewel van landelijk opgestelde leerplannen tot de uitvoering hiervan in het klaslokaal. Deze schaalniveaus kennen enerzijds elk hun eigen dynamiek en problematiek, en ten aanzien van elk van deze schaalniveaus zijn relevante onderzoeksvragen te stellen. Anderzijds interacteren en beïnvloeden zij elkaar. Zo kunnen bijvoorbeeld keuzes die gemaakt worden op één niveau invloed hebben op een ander schaalniveau. Ook deze onderlinge interactie biedt aanknopingspunten voor onderzoeksvragen.

Arthur Bakker benoemd tot hoogleraar Didactiek en Curriculum in het bèta-domein (per 1-1-2024)

ELWIeR en Ecent als één STEM