Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

CheckYourFuture

CheckYourFuture is een project om een nationaal verzamelplatform op te zetten voor het opdoen van inspiratie in het loopbaan-oriëntatieproces, met een initiële focus op bètatechniek.

2024 (pilotjaar)

met steun van het outreachfonds (betadecanen).

De inspiratie voor bèta-techniek wordt gegeven door middel van video’s en interviews waarin diverse personen vertellen over hun werk en een duidelijk toekomstbeeld bij bètatechnische studies schetsen.

Voorbeeld van een dergelijke video: Frederique, wiskunde-docent

Diverse projecten die op dit gebied goed werk hebben verricht zullen op CheckYourFuture samenkomen, zodat versplintering wordt tegengegaan en een duurzame voorziening kan
worden gerealiseerd.

Meer info

ELWIeR en Ecent als één STEM