Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Doorlopende support vanuit ELWIeR en Ecent voor alle betrokken lerarenopleiders e.a. in 2024

Een bericht vanuit de stuurgroep Ecent/ELWIeR.

Dit bericht is in zekere zin ‘complementair’ t.o.v. het bericht ‘Geen conferentie ELWIeR/Ecent 2024‘.

Bericht vanuit de stuurgroep ELWIeR/Ecent

Oktober 2023

Beste mensen,

ELWIeR en Ecent hebben zich de afgelopen jaren ‘genesteld’ als een landelijk expertisenetwerk w.b. de lerarenopleidingen wiskunde en science. Als stuurgroep Ecent/ELWIeR werken we, samen met de betrokken opleiders, al sinds 2008 aan de centrale doelstelling:

“Verbetering/ondersteuning van de lerarenopleiding in respectievelijk natuurwetenschappen/techniek en wiskunde/rekenen. Daartoe ontwikkelen, bundelen en verspreiden wij vakinhoudelijke en vakdidactische expertise”.

We willen in 2024 een aantal zaken w.b. ELWIeR/Ecent accentueren, gezien alle ’turbulentie’ w.b. kerndoelen, eindtermen, examenprogramma’s en basisvaardigheden. Het is extra belangrijk dat vakexperts wiskunde/rekenen en natuurwetenschappen elkaar blijven opzoeken en informeren. Concreet:

  1. Uitzoeken of we ons (ook) kunnen nestelen binnen Velon (waar meer aandacht voor beta-vakdidactiek lijkt op te bloeien)
  2. Verbinding zoeken met alle nieuwe ‘expertise-punten’ die zich momenteel voordoen (in het gebied van de basisvaardigheden, aansluiting po-vo, jonge kind, meertaligheid, e.d.), o.a. het expertisepunt rekenen-wiskunde.
  3. Nog iets meer de focus op alles wat er gebeurt op het gebied van stem-lerarenopleidingen en onderzoek (publicaties over proefschriften, e.d.)
  4. Het blijven verzamelen van (prototypisch) les– en opleidingsmateriaal
  5. Continuering van de elwier onderzoeksgroep
  6. Stimuleren van de STEM22-samenwerking, gestart rond de verschillende groeifonds-initiatieven gerelateerd aan beta-onderwijs, maar misschien nog wel met iets meer ambitie en mogelijkheid

Dus: ELWIeR/Ecent bedient de lerarenopleiders uit het STEM-gebied graag, en continueert website, linkedin en nieuwsbrieven. De gezamenlijke conferentie slaan we in 2024 over. Zie daarover het andere bericht.

Vriendelijke groet,
namens de stuurgroep,
Wouter van Joolingen en Vincent Jonker

Verwijzingen

ELWIeR en Ecent als één STEM