Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Werken aan basisvaardigheden rekenen/wiskunde in alle vakken

VO |

Werken aan basisvaardigheden rekenen/wiskunde in alle vakken

NVvW en Platform Rekenbewust vakonderwijs organiseren op 27 maart 2024, samen met de Vecon en NVON, een conferentie voor docenten van onderbouw vmbo en havo/vwo over de basisvaardigheden rekenen-wiskunde in alle vakken.

Website NVvW

Praktisch

  • Tijd: 15:00 – 19:30 (inclusief een maaltijd)
  • Locatie: Nieuwegein)
  • Kosten: Leden van de NVvW, VECON en NVON betalen € 70,-
  • Niet leden betalen € 130,-
  • De vierde collega van dezelfde school komt gratis.
Wiskunde is geen op zichzelf staand vak: de dingen die leerlingen bij wiskunde leren worden toegepast in heel veel andere vakken.

Een van de moeilijkste dingen voor leerlingen is om te herkennen wat ze bij het ene vak leren eigenlijk hetzelfde is als ze bij een ander vak leren. We krijgen dan ook vaak van docenten de vraag: hoe gaan andere scholen hiermee om. Hoe krijgen we de leerlingen zo ver om bij economie of natuurkunde toe te passen wat ze bij wiskunde geleerd hebben?

Tijdens deze conferentie bieden we je handvatten om hiermee op een manier die bij jou en je collega’s past om te gaan. Voor deze conferentie is het noodzakelijk dat je met minimaal 2 docenten van je school komt. Een wiskundedocent en een docent van een ander vak, zoals bv econome, natuurkunde, scheikunde, biologie of aardrijkskunde. Samen gaan jullie, onder begeleiding, aan de slag met het leren van elkaars aanpak, je gaat kijken of je tot een gezamenlijke aanpak kunt komen die bij jouw school en collega’s past.

Het is een praktische conferentie, waar je zelf aan de slag gaat om het onderwijs in jouw school voor alle leerlingen herkenbaarder te maken. Het resultaat van deze middag zal een poster zijn, die je in jouw school, in jouw klassen kunt ophangen. Een poster, speciaal voor jouw school.

Deze conferentie komt ongeveer 10 jaar na de vorige conferentie. Door de discussie over basisvaardigheden (die overigens nog wel wat ‘verheldering’ kan gebruiken) is in ieder geval de discussie over ‘rekenbewust vakonderwijs’ opgerakeld, zie o.a. het rapport van de Onderwijsraad uit 2022.

15:00 – 15:10 Opening
15:10 – 15:40 Basisvaardigheden, wat zijn het eigenlijk
15:50 – 16:45 Onderwijs café om van elkaar te leren, onderwerpen

  • meten&maten
  • procenten&verhoudingen
  • werken met formules
  • representaties grafieken en tabellen
  • getallen/getalbegrip

Bij al deze onderwerpen spelen taal en dig. geletterdheid ook een rol, dus die worden daarin meegenomen.

16:45 – 18:00 Werken aan de posters
18:00 – 18:30 Diner
18:30 – 19:30 Afwerking en conclusies

website nvvw

Op 15 juni 2023 kwamen ongeveer 90 docenten bij elkaar voor de Conferentie Werken aan basisvaardigheden rekenen-wiskunde in alle vakken. Per school waren er zowel wiskundedocenten als docenten van andere vakken (voornamelijk economie, biologie, natuurkunde/scheikunde/nask en een enkele aardrijkskunde-docent) van scholen vmbo/havo/vwo.

Na een inleiding (wat kun je allemaal verstaan onder ‘basisvaardigheden’?) en een rondje met uitwisseling van ideeen over ‘lastige onderwerpen waar leerlingen problemen mee hebben in alle vakken’ gingen de docenten (met de collega’s van de eigen school) aan het werk met het maken van een ‘school-poster’ waar enkele tips/opmerkingen/vraagstukken op staan die leerlingen/docenten kan helpen bij het slaan van een brug tussen de verschillende vakken.

Opbrengst van deze conferentie is opnieuw de onderstreping van het belang van het gesprek tussen de docenten van de verschillende vakken. Het is misschien een eenvoudige eye-opener (‘o, doe jij dat zo, dat wist ik niet’), maar dat maakt deze niet minder belangrijk. En natuurlijk kan je dan ook nadenken over spin-off richting methodeschrijvers, opleiding, toetsing, e.d.

In feite zou je kunnen zeggen dat ‘rekenbewust vakonderwijs’ er niet op uit is om nieuw lesmateriaal te creëren (hoewel er ook best mooi materiaal voor ontwikkeld is, zie materiaal), de kern is het op gang brengen van het gesprek tussen de docenten, en kijken wat je op schoolniveau kunt doen met extra aandacht voor vaardigheden waar leerlingen moeite mee hebben, maar die wel in allerlei vakken een rol spelen.

Een geslaagde werkconferentie. Die smaakt naar meer. Hieronder een korte typering van wat er uitgewisseld werd per onderwerp.

p. 51
“De opdracht ervoor te zorgen dat leerlingen voldoende geletterd en gecijferd het voortgezet onderwijs verlaten, is de verantwoordelijkheid van alle leraren. … In het voortgezet onderwijs is er vaak weinig uniformiteit in de wijze waarop in verschillende vakken wordt omgegaan met rekenen. Rekenbewust vakonderwijs of vakoverstijgend rekenen stroomlijnt de aanpak van het rekenen in verschillende vakken en zorgt zo voor een vakoverstijgende rekenaanpak.”

Taal en rekenen in het vizier. (2022). Onderwijsraad.

Verwijzingen

Organisatoren

In samenwerking met

ELWIeR en Ecent als één STEM